Procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania

Prezenta procedura se aplica contribuabililor nerezidenti, care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, conform legii, denumiti in continuare contribuabili nerezidenti.

Înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

În Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 877/2013 al ministrului Finanţelor Publice si al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“.

MFP a aprobat procedura in situatia incetarii obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale

Prin Ordinul nr. 1714/2012 a fost aprobata procedura de urmat in situatia incetarii obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.

  1. Proiect de Ordin privind declararea si plata contributiilor sociale
  2. Contributiile de asigurari sociale pentru pensie vor fi achitate la unitatile Trezoreriei Statului
  3. Casele de asigurari sociale vor administra contributiile datorate de persoanele fizice
  4. CNPP: Noua modalitate de calcul a contributiilor de asigurari sociale de sanatate va fi aplicata automat

Proiect de ordin privind aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

Potrivit art. 30 din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice sunt impozabile in scop de TVA

Persoanele fizice care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati, sunt persoane impozabile in scopul TVA. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.