Abuzul de drept în lumina articolului 35 din Directiva 2004/38 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

Articolul semnat de Conf. univ. dr. Roxana-Mariana Popescu va fi susținut în cadrul Conferinței Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”, Axa I. Politici, strategii şi norme europene, din 25 octombrie 2018 și va fi publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

CJUE clarifica regulile europene privind dreptul de sedere al resortisantilor unui stat tert

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a clarificat regulile privind dreptul de sedere al resortisantilor unui stat tert, membri ai familiei unui cetatean al Uniunii, in statul membru de origine al cetateanului, prin Hotararile in cauzele C-456/12 si C-457/12 O., B., S. si G/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.