Adeverinta de conformitate a studiilor

In Monitorul Oficial 357/2012 a fost publicat ordinul 3.973/2012 al MECTS pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romania a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale.

  1. Acte publicate in Monitorul Oficial 356-357 din 25 mai 2012