Lege nouă privind GDPR

În Monitorul Oficial nr. 13 din 7 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Considerații generale referitoare la implementarea Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în administrația publică locală

Articolul semnat de Drd. Florin-Ionel Trușcă va fi susținut în cadrul Conferinței Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”, Axa I. Politici, strategii şi norme europene, din 25 octombrie 2018 și va fi publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

CJUE: Răspunsurile scrise furnizate în cadrul unui examen profesional reprezintă date cu caracter personal

Răspunsurile scrise furnizate în cadrul unui examen profesional şi eventualele observaţii ale examinatorului referitoare la aceste răspunsuri constituie date cu caracter personal ale candidatului la care are în principiu un drept de acces, a decis CJUE printr-o decizie din 20 decembrie a.c. 

The post CJUE: Răspunsurile scrise furnizate în cadrul unui examen profesional reprezintă date cu caracter personal appeared first on Infolegal.ro.

Încălcarea regulilor de protecţie a datelor, pedepsită cu amenzi de până la 20 milioane de euro

În data de 24 mai 2016 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), acesta conţinând prevederi de mare interes pentru toate societăţile româneşti sau prezenţele locale ale grupurilor internaţionale, având în vedere că fiecare dintre acestea prelucrează în mod inevitabil date cu caracter personal în desfăşurarea activităţii obişnuite de resurse umane, marketing, gestiune economică şi financiară sau alte asemenea. Noua reglementare este de directă aplicare în toate ţările membre UE începând cu 25 mai 2018.

The post Încălcarea regulilor de protecţie a datelor, pedepsită cu amenzi de până la 20 milioane de euro appeared first on Infolegal.ro.

Problema operatorilor de date asociaţi

Conceptul de operator de date şi interacţiunea acestuia cu conceptul de persoană împuternicită să prelucreze datele au un rol esenţial în aplicarea Directivei 95/46/CE, deoarece acestea stabilesc cine este responsabil de respectarea normelor de protecţie a datelor, care este legislaţia naţională aplicabilă şi cât de eficient pot opera autorităţile de protecţie a datelor. În afara operatorului de date și a persoanei împuternicite de operator, are relevanță juridică și „operatorul asociat” pentru stabilirea titularilor obligațiilor corelative ale dreptului la protecția datelor personale.