A aparut Curierul fiscal nr. 3/2013

Legislatia fiscal contabila nationala si europeana
Agenda obligatiilor fiscale pe luna aprilie 2013
Fiscallitatea veniturilor microintreprinderilor
Neconcordantele dintre actele normative fiscale
Raspunderea solidara in procedura fiscala
Foreign Account Tax Compliance Act
Procedura pentru incalcarea obligatiilor care revin in temeiul TFUE

CNAS a aprobat documentele justificative privind raportarea activitatii furnizorilor de servicii medicale

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul 7/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special.

Neintocmirea documentelor justificative in momentul livrarii marfurilor – infractiune ori contraventie?

Din prevederile coroborate ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 si art. 3 alin. (1) din Ordinul MFP nr. 2226/2006, rezulta ca agentul economic este obligat sa intocmeasca un document justificativ, care sta la baza inregistrarilor in documentele de evidenta contabila, in chiar momentul efectuarii livrarii marfurilor.

  1. Reverificarea in cadrul inspectiei fiscale
  2. Raportul Consiliului Fiscal: Sistemul de taxe si impozite in Romania este caracterizat de o colectare slaba
  3. Primaria Capitalei doreste reducerea evaziunii fiscale in cazul taximetristilor
  4. Ce stii despre procedura inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari