A fost aprobata OUG privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi

In Monitorul Oficial nr. 435 din 17 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 222/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.

Reglementarea unor masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor

Ordonatorii de credite cu atributii in sectorul transporturilor din bugetul carora se asigura finantarea contractelor de executie lucrari si/sau supervizare necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, conform memorandumurilor de finantare, au obligatia sa ia toate masurile legale pe care le considera necesare pentru a asigura finantarea cu prioritate a proiectelor.

Guvernul a adoptat noi masuri in domeniul instrumentelor structurale

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de exercitare a evaluarii si controlului capacitatii administrative, masurile care se pot stabili de catre Autoritatea de Management POS Transport, sanctiunile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Management POS Transport impotriva beneficiarilor directi ca urmare a nepunerii in aplicare a masurilor stabilite de catre Autoritatea de Management POS Transport.

Guvernul a adoptat măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile

În Monitorul Oficial nr. 302 din 27 mai 2013 a fost publicată O.U.G. nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.