Drept comercial

Lucrarea este concepută în așa fel încât să ofere cititorului imaginea completă și complexă a profesioniștilor-comercianți – principalii actori – ai dreptului comercial, dar și a obligațiilor acestora, obligații care izvorăsc, în principal, din con¬tracte, punând în lumină faptele (actele) de comerț din Codul comercial (în prezent abrogat) și modul cum au fost absorbite de actualul Cod civil.

Totodată, este important de evidențiat faptul că lucrarea se bazează pe analiza legislației, a doctrinei și jurisprudenței relevante actualizate, pe unele aspecte de drept comparat, cât și pe opinii personale, chiar critice, dar argumen¬tate în mod științific, finalizate uneori cu propuneri „de lege ferenda”.

În 15-16 iunie 2018 va avea loc la Timișoara Conferința Națională de Drept Comercial

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPT COMERCIAL
Ediția a VIII-a
Decizia de afaceri: legalitate, oportunitate, eficacitate
Timişoara, 15-16 iunie 2018

Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. Eroilor nr. 9A, Amfiteatrul A2

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, prin Centre for Company Law and Corporate Governance, organizează Conferinţa Naţională de Drept Comercial 2018. Aflată la a opta ediție, conferința se va desfășura anul acesta la Timişoara, în perioada 15-16 iunie 2018, cu sprijinul societății de avocați Țuca Zbârcea & Asociații, în calitate de partener exclusiv al evenimentului.
La manifestare participă profesori şi cercetători de la universități de prestigiu din România, precum și alți specialiști ai dreptului (magistrați, avocați etc.), care vor interveni în dezbaterile înscrise în cadrul temei Decizia de afaceri: legalitate, oportunitate, eficacitate, ale cărei conexiuni și implicații se extind la toate domeniile dreptului afacerilor.Conferinţa se adresează atât juriştilor (avocaţi, magistrați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), cât şi altor specialişti interesaţi de problematica abordată. Conferința este deschisă de asemenea, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Înscrierile se fac aici: https://conferinte.juridice.ro/conferinta-nationala-de-drept-comercial-2018-timisoara.

Evenimentul este organizat cu suportul media al juridice.ro.

Vineri, 15 iunie 2018
9,00 – 18,00

8,30 – 9,00 Înregistrarea participanților
9,00 – 9,30 Deschiderea conferinței
Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.univ.dr. Radu N. Catană, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Radu Bufan, Universitatea de Vest din Timișoara

9,30 – 11,00 Panelul I
Keynote speaker:
9,30 – 10,00 Prof.univ.dr. Dan Chirică, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Unele probleme actuale referitoare la contractul de mandat
Speakeri:
10,00 – 10,20 Prof.univ.dr. Irina Sferdian, Universitatea de Vest din Timișoara – Mandatul expirat și administrarea societății
10,20 – 10,40 Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc – Un mandat (până la) infinit: Decizia RIL nr. 24/2017
10,40 – 11,00 Conf.univ.dr. Marius Harosa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Obligaţia de diligenţă a fiduciarului – duty of care
Moderator:
Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara

11,00 – 11,30 Pauză de cafea

11,30 – 13,20 Panelul II
Keynote speaker:
11,30 – 12,00 Prof.univ.dr. Gheorghe Piperea, Universitatea din București – Fluctuațiile și consolidarea creanțelor bănești
Speakeri:
12,00 – 12,20 Conf.univ.dr. Adriana Almășan, Universitatea din București – Formarea contractului comercial – o decizie de afaceri?
12,20 – 12,40 Conf.univ.dr. Felicia Roșioru, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Legalitate și eficacitate în concedierea colectivă
12,40 – 13,00 Lect.univ.dr. Juanita Goicovici, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Clauzele privind drepturile consumatorilor în contractele de servicii cloud computing
13,00 – 13,20 Lect.univ.dr. Alina Oprea, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Transferul transfrontalier de sediu social – o decizie de afaceri în sfârșit pe deplin eficace în UE?
Moderator:
Prof.univ.dr. Dan Chirică, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

13,20 – 13,40 Prezentări de carte

Gheorghe Piperea, Protecția consumatorilor în contractele comerciale, Editura CH Beck, 2018

 

Radu Bufan, Jacques Malherbe, Tratat de drept fiscal, vol. II Drept fiscal al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, 2018

13,40 – 14,30 Prânz

14,30 – 16,00 Panelul III
Keynote speaker:
14,30 – 15,00 Prof.univ.dr. Radu N. Catană, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Largo al factotum – creditorul majoritar, între decizie de afaceri și control
Speakeri:
15,00 – 15,20 Stan Tîrnoveanu, avocat, Managing Partner, Zamfirescu Racoți & Partners – Deschiderea procedurii insolvenței – discuții privind legalitatea și oportunitatea deciziei de solicitare a deschiderii procedurii
15,20 – 15,40 Dr. Ștefan Lucaciuc, judecător, Curtea de Apel Timișoara – Planul de reorganizare. Aspecte de legalitate și oportunitate desprinse din jurisprudență
15,40 – 16,00 Lect.univ.dr. Csaba Nasz, Universitatea de Vest din Timișoara, judecător, Curtea de Apel Timișoara – Incidența măsurilor asigurătorii instituite în procesul penal asupra procedurii insolvenței
Moderator:
Prof.univ.dr. Gheorghe Piperea, Universitatea din București

16,00 – 16,20 Pauză de cafea

16,20 – 17,50 Panelul IV
Keynote speaker:
16,20 – 16,50 Prof.univ.dr. Radu Bufan, drd. Bogdan Herzog, Universitatea de Vest din Timișoara – Deciziile de afaceri din procedura insolvenței: apanajul (tuturor) creditorilor?
Speakeri:
16,50 – 17,10 Mihaela Sărăcuț, judecător, Curtea de Apel Cluj – Judecătorul-sindic și decizia de afaceri în procedura insolvenței
17,10 – 17,30 Dr. Anca Buta, judecător, Curtea de Apel Timișoara – Controlul de legalitate în insolvență, între (ne)competența judecătorului-sindic și limitele învestirii
17,30 – 17,50 Flavius Moțu, judecător, Tribunalul Specializat Cluj – Decizia de afaceri în perioada de observație. Administratorul judiciar vs. administratorul special
Moderator:
Prof.univ.dr. Radu N. Catană, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Sâmbătă, 16 iunie 2018
9,00 – 16,00

9,00 – 10,40 Panelul V
Speakeri:
9,00 – 9,20 Lect.univ.dr. Adina Buciuman, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Regula deciziei de afaceri – o bulversare a răspunderii civile?
9,20 – 9,40 Lect.univ.dr. Sergiu Golub, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Business judgment rule – drept societar, dreptul insolvenței, drept comun?
9,40 – 10,00 Cornel Popa, avocat partener, Țuca, Zbârcea & Asociații – Modalități practice de limitare a răspunderii administratorului societății comerciale
10,00 – 10,20 Prof.univ.dr. Ioan Schiau, Universitatea „Transilvania” Brașov – Impactul regulii deciziei de afaceri asupra limitelor răspunderii pentru intrarea în insolvență
10,20 – 10,40 Conf.univ.dr. Luminița Tuleașcă, Universitatea Româno-Americană București – Neachitarea obligațiilor bugetare/fiscale și răspunderea administratorilor pentru insolvabilitatea societății (comerciale)
Moderator:
Conf.univ.dr. Marius Harosa, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

10,40 – 11,00 Pauză de cafea

11,00 – 12,20 Panelul VI
Speakeri:
11,00 – 11,20 Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu, Universitatea din Craiova – Limitele instanțelor de judecată în evaluarea deciziilor de afaceri
11,20 – 11,40 Lect.univ.dr. Lucian Bojin, Universitatea de Vest din Timișoara – Limite ale libertății decizionale a adunării generale a asociaților și sancțiuni adecvate pentru depășirea lor
11,40 – 12,00 Lect.univ.dr. Flaminia Stârc-Meclejan, Universitatea de Vest din Timișoara – Pe marginea jurisprudenței recente: înstrăinarea activelor societății, o pură decizie de oportunitate?
12,00 – 12,20 Conf.univ.dr. Vasile Nemeș, Universitatea „Nicolae Titulescu” București – Anularea hotărârii AGA pentru motive de oportunitate?!
Moderator:
Lect.univ.dr. Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara

12,20 – 13,00 Prânz

13,00 – 14,20 Panelul VII
Speakeri:
13,00 – 13,20 Conf.univ.dr. Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara – Decizia de afaceri în cadrul grupului de societăți: între interesul societății și interesul grupului 13,20 – 13,40 Prof.univ.dr. Titus Prescure, Universitatea „Transilvania” Brașov – Despre natura și conținutul raporturilor juridice dintre consiliul de supraveghere și directoratul societății pe acțiuni administrate în sistem dualist
13,40 – 14,00 Dr. Dragoș Călin, SIF Transilvania – Consolidarea valorii nominale a acţiunilor – operaţiune corporativă de reconfigurare a capitalului social
14,00 – 14,20 Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara – O decizie de afaceri asupra afacerii altuia: declararea exigibilității anticipate a creditului bancar
Moderator:
Lect.univ.dr. Lucian Bojin, Universitatea de Vest din Timișoara

14,20 – 14,40 Pauză de cafea

14,40 – 16,00 Panelul VIII
Speakeri:
14,40 – 15,00 Lect.univ.dr. Jozsef Kocsis, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Corelația dintre ordonanța de plată și arbitraj
15,00 – 15,20 Conf.univ.dr. Florin I. Mangu, Universitatea de Vest din Timișoara – Despre convenția arbitrală în contractele de afaceri
15,20 – 15,40 Lect.univ.dr. Florina Popa, Universitatea de Vest din Timișoara – Decizia de afaceri și procesul civil. Aplicații ale principiului disponibilității
15,40 – 16,00 Lect.univ.dr. Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara – Convenția de la Haga din 2005: influențe asupra alegerii forului ca element al deciziei de afaceri
Moderator:
Conf.univ.dr. Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara

“The legal dimension of international trade” intre 27 si 31 august la Bucuresti

ELSA Bucuresti organizeaza conferinta internationala pe tema comertului international – The legal dimension of international trade, in perioada 27-31 august, la Hotel Yesterday in Bucuresti.

Benclinov si Asociatii sustine echipa de studenti “Bucharest Independent Team”

Pentru al 5-lea an consecutiv, BENCLINOV SI ASOCIATII sponsorizeaza echipa “Bucharest Independent Team”, formata din 6 studenti ai Facultatii de Drept din Universitatea Bucuresti, care participa la concursul international de drept comercial si arbitraj „Willem c. Vis International Commercial Arbitration MOOT”.

Curierul Judiciar nr. 6/2012

Numarul 6 al Curierului Judiciar contine materiale care trateaza, printre altele, teme ca: conceptul de intreprindere in noul drept comercial, procedura divortului in activitatea notariala, recursul civil devolutiv, punerea in aplicare a Noului Cod de procedura civila si legea aplicabila in materie succesorala in unele state membre ale Uniunii Europene.

 1. A aparut Curierul Judiciar nr. 6/2012
 2. Curierul Judiciar nr. 4/2012
 3. Curierul Judiciar nr. 1/2012

(P) A aparut Curierul Judiciar nr. 6/2012

Numarul 6 al Curierului Judiciar contine materiale care trateaza, printre altele, teme ca: conceptul de intreprindere in noul drept comercial, procedura divortului in activitatea notariala, recursul civil devolutiv, punerea in aplicare a Noului Cod de procedura civila si legea aplicabila in materie succesorala in unele state membre ale Uniunii Europene.

 1. Operationalizarea sistemului judiciar pentru aplicarea Noului Cod de procedura civila
 2. Mona Pivniceru: Noul Cod de procedura civila ar putea duce la blocarea sistemului judiciar
 3. Noul Cod de procedura civila intra in vigoare la 1 iunie 2012
 4. Alina Ghica: Intrarea in vigoare a NCPC nu va duce la colapsul sistemului judiciar

Conferinta de drept comercial, 29-30 iunie

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Centrul European de Studii si Cercetari Juridice, impreuna cu Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Drept, Center for Company Law and Corporate Governance, organizeaza in perioada 29-30 iunie 2012 Conferinta de drept comercial, la Hotel Aro Palce din Brasov.

 1. Executarea silita potrivit noului Cod de procedura civila, 19 iunie
 2. Conferinta de Dreptul Afacerilor, 11-12 mai
 3. Conferinta “Arbitrajul de drept privat in context European”, 3 februarie
 4. Conferinta „Politica maritima integrata a Uniunii Europene”

Aspecte de drept civil, comercial, familiei si international privat ale Planului de actiune pentru punerea in aplicare a Programului de la Stockholm

In data de 23 noiembrie 2010 Parlamentul European a adoptat o Rezolutie referitoare la aspecte de drept civil, drept comercial, dreptul familiei si drept international privat ale Planului de actiune pentru punerea in aplicare a Programului de la Stockholm.
Nu exista articole asemanatoare.

Din Buletinul Casatiei 2/2012 – Drept Comercial – Insolventa. Actiune oblica exercitata de creditor. Calitate procesuala activa

Art. 974 C.civ., Legea nr. 85/2006
Potrivit dispoziţiilor art. 974 C.civ., creditorii unui debitor pot exercita toate drepturile şi acţiunile acestuia, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale, acţiunea oblică fiind un mijloc de protecţie a drepturilor creditorilor în cazul în care debitorul este pe cale de a deveni insolvabil sau de a-şi agrava insolvabilitatea.

 1. Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 6-7/2011 – Drept Procesual Civil
 2. Jurisprudenta ICCJ – Buletinul Casatiei 2/2011 – Drept Penal
 3. Din Buletinul Casatiei 1/2012 – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Intervenirea unui conflict de legi in timp. Efecte asupra termenului de prescriptie

A aparut Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2010 | Inalta Curte de Casatie si Justitie

null

Editura C.H. Beck vă anunţă apariţia lucrării Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2010. Culegerea reuneşte decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din anul 2010, structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale, drept procesual civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul funcţiei publice, dreptul concurenţei, drept penal şi drept procesual penal.

Accesul cititorului la informaţia dorită este facilitat printr-un index alfabetic (pentru fiecare materie în parte), precum şi printr-un index cronologic al deciziilor. De asemenea, lucrarea cuprinde note referitoare la legislaţia avută în vedere de instanţa supremă la momentul pronunţării deciziilor, cu eventuale precizări legate de modificările aduse actelor normative până în prezent.

Comandă online pe www.beckshop.ro