Tematica concursului de admitere la INM 2013 la drept civil si procesual civil aprobata de principiu de CSM

In data de 16 aprilie 2013 pe site-ul CSM a fost postata Hotararea nr. 389-2013 a CSM din data de 28 martie privind propunerile INM referitoare la tematica si bibliografia la disciplinele drept civil si drept procesual civil pentru concursul de admitere la INM din anul 2013.

CSM a aprobat, de principiu, tematica concursului de admitere la INM 2013 la materiile drept civil si drept procesual civil

In data de 16 aprilie 2013 pe site-ul CSM a fost postata Hotararea nr. 389-2013 a CSM din data de 28 martie privind propunerile INM referitoare la tematica si bibliografia la disciplinele drept civil si drept procesual civil pentru concursul de admitere la INM din anul 2013.

CSM a aprobat tematica si bibliografia de principiu pentru concursul de admitere la INM 2013

In data de 28 martie 2013 Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit de principiu in sedinta Plenului institutiei bibliografia pentru concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, sesiunea 2013.

Curs intensiv pentru admiterea in magistratura, 30 martie

EuroBestTeam organizeaza un nou cur intensiv pentru admietre in magistratura. Cursul ofera un program complex si complet de pregatire pentru participarea la concursul de admitere in Magistratura organizat de Institutul National al Magistraturii.

Curs intensiv pentru admiterea in magistratura, 30 martie

EuroBestTeam organizeaza un nou cur intensiv pentru admietre in magistratura. Cursul ofera un program complex si complet de pregatire pentru participarea la concursul de admitere in Magistratura organizat de Institutul National al Magistraturii.

Curs intensiv pentru admiterea in magistratura, 30 martie

EuroBestTeam organizeaza un nou cur intensiv pentru admietre in magistratura. Cursul ofera un program complex si complet de pregatire pentru participarea la concursul de admitere in Magistratura organizat de Institutul National al Magistraturii.

Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii şi explicaţii

Editura C.H. Beck are plăcerea să anunţe apariţia lucării „Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii şi explicaţii”.
Lucrarea îşi propune o reîntoarcere la cărţile vechi de drept şi la jurisprudenţă, o tratare sistematică dintr-o perspectivă aplicată, îndemnând, totodată, la un duel continuu al argumentelor.
Distinctivitatea lucrării şi bogăţia informaţiei acesteia este dată, deopotrivă de valorificarea jurisprudenţei recente (aproximativ 500 de hotărâri relevante pentru materia tratată), unele nepublicate identificată în calitatea de avocat şi judecător sau culeasă printr-o analiză proprie, prelucrată și integrată în cuprinsul lucrării și de soluţii mai puţin cunoscute în lucrările de drept existente, raportate la noile realităţi ale NCPC.
Lucrarea prezintă contribuţia exclusivă a celor două autori provenind din sfera unor profesii implicate în actul de justiţie şi prezintă dintr-o perspectivă proprie concepţia acestora asupra noilor dispoziţii procesual-civile, gândite prin raportare la întreaga reglementare.
Lucrarea nu îşi propune să ofere o reţetă perfectă, un panaceu, însă poate fi un ghid util de evadare dintr-un labirint mistic, de descifrare a unor norme criptice, încâlcite, menit să ofere o soluţie celui aflat în căutarea unei dezlegări, sau cel puţin o îndrumare. Ea urmărește să înlesnească înțelegerea și aplicarea noului Cod, oferind unele remedii pentru interpretarea unor dispoziţii întortocheate
Trimiterile la normele vechiului cod de procedură civilă sunt de natură a pune faţă în faţă dispoziţii anterioare cu dispoziţii actuale în scopul reliefării viziunii noii reglementări, a elementele de noutate dar şi a elementele care asigură continuitatea legislaţiei procesual-civile.
Trimiterile la jurisprudenţa şi la doctrina corespunzătoare vechiului Cod se justifică fie prin aceea că există o identitate de reglementare cu privire la soluţia în cauză, fie pentru că stă la baza unei analize comparative a noii şi vechii abordări care să evidenţieze modificările survenite.
Demersul juridic al autorilor este organizat în patru volume, în ideea de a răspunde perspectivei temporale al aplicării NCPC.
Prima faţetă a Comentariilor şi explicaţiilor este dedicată „Fundamentelor” care incorporează: domeniul de reglementare al NCPC, reperele fundamentale ale procesului civil, aplicarea legii în timp, acţiunea civilă, participanţii la procesul civil, competenţa, actele de procedură, termenele, amenzile judiciare şi despăgubirile, principalele acte de procedură, rânduieli privitoare la judecată şi excepţiile procesuale.
La elaborarea Fundamentelor autorii au ţinut seama de Legea de punere în aplicare a NCPC, de renumerotarea acestuia de după republicare şi de legislaţia relevantă la data de 1 februarie 2013, astfel cum se prezenta aceasta la data de 1.09.2012.
Fundamentele se adresează teoreticienilor, practicienilor – avocaţi (indiferent că vorbim de avocaţi de litigii şi de consultanţă), magistraţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti – studenţilor, auditorilor de justiţie şi oricăror alte persoane interesate de diferite examene (de admitere în profesii juridice, de definitivat, etc.), şi, de ce nu şi justiţiabii de rând care, neavând resursele financiare necesare, nu pot accede la un profesionist al dreptului.

UNBR a publicat calendarul examenului de admitere in profesie pentru avocatii straini

Prin Decizia nr. 41 din 17 noiembrie 2012 UNBR a aprobat calendarul de desfasurare a examenului de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana pentru avocatii straini care doresc sa acorde consultanta in drept romanesc.

 1. UNBR a publicat procesul verbal privind solutionarea contestatiilor la examenul de admitere in barou 2012
 2. UNBR a publicat procesul-verbal de solutionare a contestatiilor la examenul de admitere in profesie
 3. UNBR a publicat baremul la prima proba eliminatorie din cadrul examenului de primire in profesie
 4. UNBR: Decizia privind validarea rezultatelor examenului sustinut de avocatii straini

Examen de admitere in barou 2012. Rezultatele contestatiilor la drept civil si drept procesual civil

Pe site-ul UNBR a fost publicat procesul verbal de solutionare a contestatiilor la baremul de evaluare si notare, formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 17 octombrie 2012, disciplinele „Drept Civil” si „Drept Procesual Civil”.

 1. Concurs de admitere in profesia de avocat si definitivat. Bareme proba scrisa – 17 octombrie
 2. Examenul de primire in profesia de avocat. Baremul la prima proba eliminatorie
 3. REZULTATELE FINALE la examenul de admitere in profesia de avocat, octombrie 2011

Rezultatele contestatiilor la examenul de admitere in barou 2012 la drept civil si drept procesual civil

Pe site-ul UNBR a fost publicat procesul verbal de solutionare a contestatiilor la baremul de evaluare si notare, formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 17 octombrie 2012, disciplinele „Drept Civil” si „Drept Procesual Civil”.

 1. UNBR a publicat procesul verbal privind solutionarea contestatiilor la examenul de admitere in barou 2012
 2. Examenul de admitere in profesia de avocat 2012 – proba de drept penal si drept procesual penal
 3. UNBR a publicat procesul-verbal de solutionare a contestatiilor la examenul de admitere in profesie
 4. Procesul verbal privind solutionarea contestatiilor la examenul de absolvire al INPPA