Zoom IN: Necesitatea dovedirii originalităţii

Studiul răspunde la întrebarea dacă originalitatea operei este prezumată, fără cercetarea elementele din care ar putea rezulta o astfel de concluzie, sau, dimpotrivă, originalitatea trebuie dovedită și în ce fel se face proba acesteia. Exigenţa dovedirii originalităţii sau prezumarea acesteia trebuie delimitată de obligaţia procedurală privind sarcina probei în procesul civil.

Aspecte privind obligația de plată a remunerației cuvenită dreptului de suită

Dreptul de suită reprezintă unul dintre obiectele dreptului de autor fiind reglementat la nivel european prin Directiva 84/2001 privind dreptul de suita (Directiva 84/2001), directiva ce a fost transpusa în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe dreptului de autor.

Conferinta “Reglementari privind dreptul de autor si drepturile conexe in Romania” – 7 mai 2014

Cu prilejul Zilei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), Academia Romana, Asociatia Stiintifica de Dreptul Proprietatii Intelectuale (ASDPI) si Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (ARDAE) va invita la conferinta cu tema “Reglementari privind dreptulde autor si drepturile conexe in Romania” in data de 7 mai 2014.

Conferinta “Reglementari privind dreptul de autor si drepturile conexe in Romania” – 7 mai 2014

Cu prilejul Zilei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), Academia Romana, Asociatia Stiintifica de Dreptul Proprietatii Intelectuale (ASDPI) si Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (ARDAE) va invita la conferinta cu tema “Reglementari privind dreptulde autor si drepturile conexe in Romania” in data de 7 mai 2014.

Drepturile de autor conform legislatiei romanesti

Conform art. 7 din Legea nr. 8/1996, “Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor”.

  1. Functionalitatea unui program pentru calculator nu poate fi protejata prin dreptul de autor
  2. Trei administratori sunt cercetati pentru nerespectarea drepturilor de autor
  3. Cercetat pentru nerespectarea drepturilor de autor
  4. Curtea Constitutionala: Legea 8/1996 a drepturilor de autor încalca principiile economiei de piata prevazute în Constitutie

Functionalitatea unui program pentru calculator nu poate fi protejata prin dreptul de autor

In cauza C-406/10 SAS Institute Inc./World Programming Ltd, CJUE a statuat ca functionalitatea unui program pentru calculator si limbajul de programare nu pot fi protejate prin dreptul de autor.

  1. Un stat membru UE nu poate impune obligatii fiscale excesive pentru a acorda permise de sedere
  2. Recursurile directe in dreptul procesual al UE
  3. CJUE: Anularea unui zbor poate atrage plata unui prejudiciu moral
  4. CJUE: Titularul unui nume se poate opune utilizarii acestuia ca marca comunitara

ORDA a retras temporar avizul de functionare a COPYRO

Prin Decizia Directorului General nr. 207/01.06.2011, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) a retras temporar avizul de functionare a organismului de gestiune colectiva COPYRO, care gestioneaza drepturile autorilor de opere scrise, masura ce are ca efect suspendarea activitatii acestui organism de gestiune colectiva pana la schimbarea administratorului general.

Retragerea avizului de functionare este dispusa in temeiul prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, fiind o consecinta a incalcarii, de catre acest organism de gestiune colectiva, a legislatiei din domeniu, dar si a prevederilor propriului statut.

Situatia a fost constatata de catre ORDA din luna ianuarie 2011 cand, prin Decizia Directorului General nr. 14/24.01.2011, a acordat un termen de intrare in legalitate de 60 de zile pentru remedierea deficientelor aparute in activitatea COPYRO.

Deoarece pana in prezent organismul de gestiune colectiva nu a respectat termenul de intrare in legalitate si nu a remediat deficientele existente in activitatea sa, existand premisele prejudicierii titularilor de drepturi, ORDA a dispus retragerea avizului de functionare.

ORDA va elibera un nou aviz de functionare numai dupa indeplinirea masurilor de intrare in legalitate de catre COPYRO.

Sursa: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Nu exista articole pe aceeasi tema.

ORDA a retras temporar avizul de functionare a COPYRO

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) a retras temporar avizul de functionare a organismului de gestiune colectiva COPYRO, care gestioneaza drepturile autorilor de opere scrise, masura ce are ca efect suspendarea activitatii acestui organism de gestiune colectiva pana la schimbarea administratorului general.