Drept civil. Drepturile reale principale. Ediția 5

Prin publicarea acestei noi ediții autorul a dorit să valorifice jurisprudența adoptată de Înalta Curte de Casație și Justiție, să aducă argumente suplimentare în favoarea unora dintre soluțiile pe care le-a preconizat pentru rezolvarea unor probleme care au născut controverse sau chiar să își revizuiască unele dintre opiniile exprimate anterior. În același timp, legislația conexă a suferit modificări și adăugiri importante, care trebuiau analizate.

Ce intelegem prin notiunea de posesie

Ca regula generala, orice societate intelege sa protejeze prin norme juridice drepturile reale sau personale, insa, prin exceptie, se instituie, in anumite situatii, si o ocrotire a unor situatii de fapt, una dintre cele mai importante fiind posesia.