Curierul Fiscal nr. 4/2018

Numărul 4 din 2018 prezintă discuțiile noutăților din sfera TVA atât pe plan național, cât și la nivel european. Vă invităm să citiți un rezumat al conținutului revistei. Infocurier – Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 29 martie 2018 – 25 aprilie 2018. – Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2018. […]

1 vizite

Curierul Fiscal nr. 4/2018

Numărul 4 din 2018 prezintă discuțiile noutăților din sfera TVA atât pe plan național, cât și la nivel european. Vă invităm să citiți un rezumat al conținutului revistei. Infocurier – Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 29 martie 2018 – 25 aprilie 2018. – Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2018. […]

1 vizite

Ratificare. Convenția între România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale

În Monitorul Oficial nr. 269 din 27 martie a.c. a fost publicată Legea nr. 75/2018 pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016.

Acordul dintre Romania si India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

In M. Of. nr. 769 din 10 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013.

10 vizite

Romania a ratificat Acordul pentru evitarea dublei impuneri cu Republica India

Prezentul acord se aplica impozitelor pe venit stabilite in numele unui stat contractant, al unitatilor sale administrativ-teritoriale, al subdiviziunilor sale politice sau al autoritatilor sale locale, indiferent de modul in care acestea sunt percepute.

Romania a ratificat Acordul pentru evitarea dublei impuneri cu Republica India

Prezentul acord se aplica impozitelor pe venit stabilite in numele unui stat contractant, al unitatilor sale administrativ-teritoriale, al subdiviziunilor sale politice sau al autoritatilor sale locale, indiferent de modul in care acestea sunt percepute.

Acord între România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri

În Monitorul Oficial nr. 769 din 10 decembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013.

Conventie de evitare a dublei impuneri intre Romania si Republica Orientala a Uruguayului

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 665/30.10.2013 a fost publicata Legea nr. 276 /24.10.2013 pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Orientala a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital.

Romania si Austria au modificat Protocolul privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale

Autoritatile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informatii care se considera ca sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Conventii sau pentru administrarea ori implementarea legislatiilor interne privitoare la impozitele de orice fel si de orice natura percepute de sau in numele statelor contractante ori al autoritatilor locale sau al unitatilor sale administrativ-teritoriale.

România a ratificat Protocolul de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale încheiat cu Republica Austria

În Monitorul Oficial nr. 448 din 22 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005.