Plenul Curții Constituționale a decis că o sintagmă din art. 301 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională

Plenul Curții Constituționale a decis marți că o sintagmă din art. 301 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională, iar incriminarea infracțiunii de conflict de interese în mediul privat reprezintă o încălcare nejustificată a libertății economice și a dreptului la muncă.

The post Plenul Curții Constituționale a decis că o sintagmă din art. 301 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională appeared first on Infolegal.ro.

NCPP: Excepție de neconstituționalitate admisă. Contestaţia privind durata procesului penal

Curtea a admis excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 488^4 alin. (5) NCPP şi a constatat că soluţia legislativă potrivit căreia contestaţia privind durata procesului penal se soluţionează „fără participarea părţilor şi a procurorului” este neconstituţională.

CC a admis excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

În Monitorul Oficial nr. 396 din 5 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 195/2015 a Curţii Constituţionale din 31 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

The post CC a admis excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare appeared first on Infolegal.ro.

Unele dispoziţii ale Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate sunt neconstituţionale

Judecătoria Giurgiu – Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 69 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor private de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

The post Unele dispoziţii ale Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate sunt neconstituţionale appeared first on Infolegal.ro.

Prevederile NCPP de excludere a persoanei vătămate de la audierea în faţa instanţei de fond sunt neconstituţionale

În Monitorul Oficial nr. 364 din 26 mai 2015 a fost publicată Decizia nr. 235 din 7 aprilie 2015 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. (2) şi ale art. 488 din Codul de procedură penală.

The post Prevederile NCPP de excludere a persoanei vătămate de la audierea în faţa instanţei de fond sunt neconstituţionale appeared first on Infolegal.ro.

Excepție de neconstituționalitate admisă privind Legea exproprierii

La calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia.

CC a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) NCPP

Tribunalul Suceava — Secţia penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, „în măsura în care s-ar interpreta că termenul de 5 zile este un termen de recomandare, şi nu unul imperativ”.

The post CC a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) NCPP appeared first on Infolegal.ro.