CJUE: Un ordin profesional nu poate impune membrilor sai un sistem de formare obligatorie

Dreptul Uniunii se opune ca un ordin profesional sa impuna membrilor sai un sistem de formare obligatorie care elimina partial concurenta si care stabileste conditii discriminatorii in detrimentul concurentilor sai.

Modificarea OUG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Ministerul Finantelor Publice a postat spre dezbatere publica un Proiect de lege penru modificarea OUG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

Conform expunerii de motive, schimbarile preconizate constau in introducerea unor prevederi noi, in corelare cu prevederile introduse in proiectul de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

– s-a introdus precizarea mai clara a modalitatilor de exercitare a profesiei contabile;

– s-au definit unii termeni privind profesia contabila;

– s-au introdus prevederi referitoare la retragerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat in sensul ca aceste calitati nu pot fi retrase prin hotarari, decizii sau alte acte emise de organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;

– s-au introdus prevederi noi privind supravegherea in interes public a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, prin specificarea ca supravegherea in interes public se va realiza de catre Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile;

– s-a introdus obligativitatea auditarii situatiilor financiare ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;

– au fost eliminate prevederile referitoare la reprezentarea Ministerului Finantelor Publice in Comisiile de disciplina, avand in vedere atributiile acestor comisii;

– a fost introdusa cerinta ca Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, precum si modificarile aduse acestuia sa se aprobe prin hotarare a Guvernului Romaniei;

– a fost introdusa posibilitatea contestarii deciziilor Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania la instanta competenta;

– a fost introdusa obligativitatea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararilor si deciziilor care sunt de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul

Permanent si Conferinta nationala;

– a fost introdusa obligativitatea publicarii pe site-ul CECCAR a acelor hotarari care nu sunt de interes general si care nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

– au fost introduse precizari privind modul in care cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei si cetatenii romani care au obtinut calificarea profesionala necesara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei

Elvetiei pot dobandi calitatea de expert contabil sau contabil autorizat in Romania precum si conditiile in care pot profesa in Romania;

– a fost prevazuta posibilitatea reprezentarii CECCAR in cadrul intrunirilor organismelor profesiei contabile europene si internationale si de catre o alta organizatie profesionala.

 Proiectul de lege poate fi consultat aici

Articole din aceeasi categorie:

  1. Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Tabloul expertilor evaluatori de intreprinderi
  2. Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Tabloul expertilor evaluatori de intreprinderi
  3. Standardul profesional “Controlul calitatii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiza contabila sau de contabilitate”

CECCAR – H 11/215/2011 – Modificari in efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

Hotararea 11/215/2011, publicata in M. Of. 142 di 25.02.2011, modifica si completeaza Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 00/33/2000.

Alte informaţii relevante:

  1. Consiliul Concurentei a amendat peste 30 000 de contabili din cauza tarifelor practicate
  2. HG 79/2011 completeaza si modifica Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu
  3. Obligatiile suplimentare de plata pentru firme pot fi stabilite si in lipsa evidentelor fiscale sau contabile incepand cu 2011