Stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEADR

Obiectul prezentei hotarari il constituie stabilirea cadrului general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selectie, contractare, achizitii, plata, control si monitorizare, aferente proiectelor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Solutii financiare din bani europeni pentru fermierii romani

Potrivit raportului ‘Solutii financiare din bani europeni pentru fermierii romani. Microcreditare si garantare’, Centrul Roman de Politici Europene recomanda statului roman crearea unui fond de creditare dedicat in principal micro-finantarii, in care imprumuturile sa se deruleze atat prin institutii bancare, cat si non-bancare, in scopul sprijinirii (micro) creditarii agriculturii pe urmatorul cadru financiar multianual 2014-2020.

Curtea de Conturi a identificat numeroase nereguli privind accesarea fondurilor europene

In anul 2011, Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a efectuat misiuni de audit asupra fondurilor externe nerambursabile primite de la bugetul UE.

Rectificare Regulament CE. Sprijin pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 277 din 21 octombrie 2005 a fost publicata rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR).
Nu exista articole asemanatoare.