MFP a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii privind finantele publice locale

Pentru fiecare angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente investitiilor publice, institutiile publice au obligatia depunerii unui „Proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”.

MFP a aprobat metodologia privind depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice

In Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 71/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

In M. Of. nr. 666 din 21 septembrie 2012 a fost publicat OMFP 1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin OMFP 629/2009.
Nu exista articole asemanatoare.

Modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

In M. Of. nr. 854 din 2 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

  1. Imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si art. IV din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
  2. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si art. IV din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
  3. Aprobarea cu modificari a O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare