A fost introdusa o noua categorie de obligatii fiscale

In Monitorul Oficial nr. 761/2011 a fost publicat Ordinul nr. 2706/2011 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor. Prin acest Ordin se introduce o noua categorie de obligatii fiscale de declarare – „contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii”.

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice sunt impozabile in scop de TVA

Persoanele fizice care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati, sunt persoane impozabile in scopul TVA. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.