Sunt neconstitutionale dispozitiile art. I pct. 8 din Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 227/2002

In M. Of. nr. 53 din 23 ianuarie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2012 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 227/2002, precum si, in special, ale art. I pct. 5 [referitor la art. 4 alin. (1)], pct. 6 [referitor la art. 5 alin. (1) si (2)], pct. 8, pct. 9 [referitor la art. 8 alin. (3) lit. a) - d)], pct. 14 [referitor la art. 13^1 si 13^4], pct. 15 [referitor la art. 14 alin. (1) lit. b)] din lege.
  1. Sunt neconstitutionale dispozitiile art. II pct. 11 si 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si dispozitiile art. II pct. 2, in masura in care se refera la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate in inventarul salilor si al gradinilor de spectacol cinematografic
  2. A fost aprobata fara modificari O.U.G. nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  3. A fost aprobata fara modificari O.U.G. nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Stimulari financiare pentru gestionarii fondurilor comunitare – modificari in HG 595/2009

HG 1150/2011, publicata in M. Of. 829/2011, modifica HG 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Articole modificate: Art. 1 , Art. 2 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 6 , Art. 7 , Art. 8 , Art. 9 , Art. 10 .
  1. HG 595/2009 (stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare) a fost modificata
  2. Normele metodologice (ORDIN Nr. 2.548/2009) privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale – modificari
  3. Salarii mai mari pentru bugetari din 2011

Normele metodologice (ORDIN Nr. 2.548/2009) privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale – modificari

Ordinul nr. 2359/2011 modifica Normele metodologice (O 2548/2009) de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Alte informaţii relevante:
  1. Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
  2. Ordin 729/2009 (Norme privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala) modificat de O 465/2011
  3. Statele UE afectate de criza pot accesa mai usor fondurile structurale