Profesia de avocat în anul Centenarului Marii Uniri

În cei o sută de ani care au trecut de la Marea Unire, profesia de avocat a dat dovadă de o rezistență uimitoare, adaptându-se continuu tuturor schimbărilor care au avut loc în succesiunea vremurilor sub care profesia a răzbit! Au fost războaie, au fost dictaturi, a fost comunism, au fost epurări „înainte” și „după”, a fost momentul ’89.

6 septembrie 2018: Conferința de lansare a Proiectului JUST ACCESS, București

În data de 6 septembrie 2018 va avea loc Conferința de lansare a Proiectului „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”, la Hotel Ibis Gara de Nord, Sala Enescu.

Gheorghe Florea, preşedintele UNBR: Asistăm la un declin sistematic al secretului profesional

Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR), Gheorghe Florea, a declarat, vineri, că se produce un declin sistematic al secretului profesional al avocaţilor. El a spus că rolul avocatului este să ajute clientul să i se facă dreptate şi că “secretul profesional subzistă doar în limitele dreptăţii”.

Articolul Gheorghe Florea, preşedintele UNBR: Asistăm la un declin sistematic al secretului profesional apare prima dată în Infolegal.ro.

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România: De reușita ‘schimbării la față’ a justiției atârnă interese esențiale ale statului

Avocații români sunt conștienți că de reușita “schimbării la față” a justiției atârnă interese esențiale ale statului, a declarat, duminică, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, Gheorghe Florea.

The post Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România: De reușita ‘schimbării la față’ a justiției atârnă interese esențiale ale statului appeared first on Infolegal.ro.

Președintele UNBR: Acuze nefondate au fost aduse proiectului de modificare a legii privind exercitarea profesiei de avocat

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), Gheorghe Florea, a declarat, vineri, la al XXX-lea Congres General al Uniunii Avocaților Europeni, desfășurat la Alba Iulia, că au fost aduse “acuze nefondate” proiectului de modificare a legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, de către “oameni prezumați că înțeleg principiile pe care sunt construite apărarea și justiția în general”.

The post Președintele UNBR: Acuze nefondate au fost aduse proiectului de modificare a legii privind exercitarea profesiei de avocat appeared first on Infolegal.ro.

Comisia juridică a Camerei Deputaților a decis să mențină neschimbat raportul de adoptare cu privire la proiectul legii avocaturii

Comisia juridică a Camerei Deputaților a decis marți, cu 10 voturi “pentru” și două abțineri, să mențină neschimbat raportul de adoptare cu privire la proiectul legii avocaturii.

The post Comisia juridică a Camerei Deputaților a decis să mențină neschimbat raportul de adoptare cu privire la proiectul legii avocaturii appeared first on Infolegal.ro.

Profesia de avocat nu poate fi exercitată decât de persoane care dețin legal titlul profesional de avocat dobândit în cadrul barourilor

ICCJ: Profesia de avocat nu poate fi exercitată decât de persoane care dețin legal titlul profesional de avocat dobândit în cadrul barourilor înființate și organizate prin lege cu procedura prevăzută de lege. Persoanele care exercită acte specifice profesiei de avocat sub titlul de ”avocat” pretins atribuit de asociații înființate de particulari săvârșesc infracțiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat cu consecințele prevăzute de art. 26 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

În dosarul nr. 10/2015 Completul pentru soluționare recursurilor în interesul legii al Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a pronunțat astăzi, 21.09.2015, în sensul că „Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 Cod penal.”

Recursul în interesul legii a fost promovat de Ministerul Public deoarece a existat o practică judiciară neunitară: într-o orientare, instanțele au considerat că persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesională consacrate prin Legea nr.51/1995, republicată, și își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri constituite  din inițiativa unor persoane particulare, săvârșesc infracțiunea prevăzută de art.348 din Codul penal / art.281 din Codul penal anterior, privind exercitarea fără drept a unei profesii, iar alte instanțe au considerat că persoanele mai sus menționate nu pot fi trase la răspundere pentru comiterea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, deoarece nu sunt  întrunite condițiile prevăzute de art.348 din Codul penal (art.281 din Codul penal anterior).

Potrivit hotărârii date de instanța supremă în  soluționarea recursului în interesul legii, exercitarea profesiei de avocat în România se poate face numai de avocații înscriși în entitățile care constituie forme de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, respectiv barourile care fac parte din Uniunea Națională a Barourilor din România, înființată și organizată prin lege.

Însușirea temeiurilor invocate în recursul în interesul legii înlătură orice interpretare care adaugă nepermis sau refuză aplicarea strictă a legii, care nu a permis niciodată înființarea barourilor de către particulari. Hotărârea  pronunțată în soluționarea recursului în interesul legii pune capăt unei practici judiciare neunitare care a adus grave prejudicii intereselor justițiabililor și consumatorilor de servicii juridice, care au fost induși în eroare cu privire la dobândirea și folosirea titlului profesional de avocat în activități care, potrivit legii, sunt rezervate persoanelor care asigură  exercitarea calificată a dreptului constituțional la apărare cu garanțiile pe care legea le conferă celor care au dobândit, potrivit legii, calitatea de avocat.

Corpul profesional al avocaților își exprimă convingerea că vor fi respectate strict reglementările legale care impun tuturor entităților care fac parte din sistemul judiciar obligația de a respecta interpretarea data de Înalta Curte de Casație și Justiție în exercitarea rolului său prevăzut de Constituție de a  asigura interpretarea și aplicarea unitara a legilor, pentru asigurarea securității juridice și judiciare a cetățenilor și pentru proteguirea, potrivit legii, a dobândirii și utilizării titlului profesional de avocat.

Președinte al U.N.B.R.,
Av. dr. Gheorghe Florea