ANI: Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese

Agentia Nationala de Integritate, in cooperare cu Societatea Academica din Romania (S.A.R.), au publicat in data de 16 martie 2011 „Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese”, realizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

Ghidul a fost elaborat in baza Proiectelor „Strengthening the capacity of the National Integrity Agency”, finantat prin Programul „MATRA-KAP”, dezvoltat de Ambasada Regatului Tarilor De Jos (Olanda) la Bucuresti, respectiv, „Increasing accountability in public administration”, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European, Comisia Europeana, si se adreseaza beneficiarilor de la nivelul administratiei publice centrale si locale.

Cele mai importante aspecte de interes pe care „Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese” le contine sunt urmatoarele:

• Definitii si tipuri de conflicte de interese/ incompatibilitati;

• Diferenta dintre conflicte de interese si incompatibilitati;

• Conflicte de interese si incompatibilitati pe categorii de functii publice (primari, viceprimari, consilieri locali sau judeteni, functionari publici etc.);

• Sanctiuni.

Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese se regaseste, in format electronic, pe pagina de Internet a Agentiei Nationale de Integritate – www.integritate.eu –, putand fi consultant accesand link-ul: http://www.integritate.eu/UserFiles/File/Ghid_Incompatib_ConflicteInterese_2011/ GhidPrivindIncompatibilitatileSiConflicteleDeInterese_2011.pdf

De asemenea, Ghidul este editat si in forma tiparita si va fi distribuit tuturor institutiilor si autoritatilor publice.

Sursa: Agentia Nationala de Integritate

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. ANI a lansat Portalul declaraţiilor de avere şi de interese
  2. Deputaţii au reintrodus în Legea ANI prevederile eliminate de Senat

ANI: Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese

Agentia Nationala de Integritate, in cooperare cu Societatea Academica din Romania, au publicat in data de 16 martie 2011 „Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese”, realizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.