Inechităţile fiscale şi consecinţele pe care acestea le generează în întreaga societate

Prin acest material se prezintă o problemă de interes major pentru marea majoritate a milioanelor de cetăţeni oneşti din această ţară, fapt pentru care fiecare dintre cei care citesc acest material ar trebui să intervină, atât pentru popularizarea sa, cât şi pentru a genera o presiune publică, inclusiv printr-o „revoltă anti-legislaţie”, în scopul adoptării unui sistem de pensii echitabil.

Articolul Inechităţile fiscale şi consecinţele pe care acestea le generează în întreaga societate apare prima dată în Infolegal.ro.

Nelegalitatea ridicării de avansuri din dividende

În activitatea practică există, de mai mulţi ani, serioase neclarităţi asupra următoarei probleme: dacă la societăţile comerciale, înregistrate cu profit, se pot ridica avansuri din dividende în timpul anului? Din dispoziţiile legale în vigoare, redate mai jos, rezultă că AVANSURI din dividende nu se pot ridica, nici în timpul anului, şi nici după încheierea unui an fiscal, chiar dacă o societate comercială se înregistrează cu profit.

The post Nelegalitatea ridicării de avansuri din dividende appeared first on Infolegal.ro.

Impunerea progresivă, sau pe bază de cotă unică?

În literatura de specialitate abordările, cu o temeinică fundamentare ştiinţifică, pe problema impunerii progresive sau pe bază de cotă unică sunt destul de puţine. Acesta este şi considerentul pentru care prin materialul de faţă se pune un accent mare pe prezentarea şi din punct de vedere pragmatic a consecinţelor pe care le generează introducerea cotei unice de impunere, în locul impunerii progresive.

The post Impunerea progresivă, sau pe bază de cotă unică? appeared first on Infolegal.ro.

Despre prima revoltă populară anti-legislaţie din România, şi despre învăţămintele care trebuie trase din aceasta

Prima „revoltă populară anti-legislaţie” din istoria omenirii este considerată cea din anul 1381, declanşată de introducerea unui „impozit pe cap de locuitor” (capitaţia), care a dus la răscoale serioase, iar Savoy Palace (lângă actuala Trafalgar Square) a fost incendiat.

The post Despre prima revoltă populară anti-legislaţie din România, şi despre învăţămintele care trebuie trase din aceasta appeared first on Infolegal.ro.

Despre câteva dintre ticăloşiile săvârşite în stabilirea pensiilor

Pensia brută, de 1.681 de lei, şi netă de 1.528 de lei, mi-a fost stabilită, începând cu 20 septembrie 2012, în condiţiile în care am plătit, timp de peste 40 de ani, impozitele şi contribuţiile sociale obligatorii pentru veniturile obţinute din 3 surse, respectiv din calitatea: 1) de salariat; 2) de conferenţiar universitar doctor; 3) de autor din publicarea a aproape 100 de cărţi şi a peste 1.200 de articole (uşor de verificat pe Internet accesând N. Grigorie Lăcriţa).

The post Despre câteva dintre ticăloşiile săvârşite în stabilirea pensiilor appeared first on Infolegal.ro.

Numeroase prevederi din noul Cod de procedură fiscală şi din noul Cod fiscal se aplică şi în baza unor reglementări abrogate

Începând cu 1 ianuarie 2016, se inaugurează în legislaţia din România, în premieră mondială, o nouă procedură fiscală, nemaiîntâlnită şi nemaiauzită până în prezent: o lege se aplică şi în baza reglementărilor abrogate prin aceasta (legi, ordonanţe de urgenţă, ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine de miniştrii etc.).

The post Numeroase prevederi din noul Cod de procedură fiscală şi din noul Cod fiscal se aplică şi în baza unor reglementări abrogate appeared first on Infolegal.ro.

Fiscalitatea în Statul faraonic

Istoria lumii poate fi cunoscută, într-o măsură importantă, şi prin studiul istoriei fiscalităţii, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre, prin cercetarea măsurilor dispuse de conducătorii statelor (de la cei mai despoţi, de la cei mai tirani, de la cei mai cruzi, până la cei în ale căror state nu se percep impozite), în scopul asigurării veniturilor (prin încasarea impozitelor) necesare existenţei şi funcţionării statului.

The post Fiscalitatea în Statul faraonic appeared first on Infolegal.ro.

Fiscalitatea, naşterea, viaţa şi răstignirea mântuitorului Iisus Hristos

„Cineva a afirmat ca avem peste 35 de milioane de tratate juridice pentru a impune Cele 10 Porunci.” (Bert Masterson) „Biblia este ceasul vremii şi al istoriei”. (Vasile Raut) Biblia ne oferă informaţii preţioase cu privire la reglementările fiscale din cele mai vechi timpuri. Aşa după cum se va vedea din cele ce urmează, unele […]

The post Fiscalitatea, naşterea, viaţa şi răstignirea mântuitorului Iisus Hristos appeared first on Infolegal.ro.

Fiscalitatea, naşterea, viaţa şi răstignirea mântuitorului Iisus Hristos

„Cineva a afirmat ca avem peste 35 de milioane de tratate juridice pentru a impune Cele 10 Porunci.” (Bert Masterson) „Biblia este ceasul vremii şi al istoriei”. (Vasile Raut) Biblia ne oferă informaţii preţioase cu privire la reglementările fiscale din cele mai vechi timpuri. Aşa după cum se va vedea din cele ce urmează, unele […]

The post Fiscalitatea, naşterea, viaţa şi răstignirea mântuitorului Iisus Hristos appeared first on Infolegal.ro.