Stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole

Pentru categoriile de produse vegetale prevazute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal normele de venit se propun la nivelul fiecarui judet, in functie de valoarea productiei vegetale si de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol, pentru obtinerea productiei.