Guvernul a alocat ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management sume din privatizare

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta – Programul operational sectorial „Mediu“ se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 820.283,42 mii lei.