Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private in obligatiuni corporatiste

Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private in obligatiuni corporatiste fara rating sau cu calificativ insuficient, emise de persoane juridice din Romania.

Sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol

Prin Hotararea nr. 31/2013 Senatul a constatat ca propunerea de Regulament de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii.