Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa a suferit modificari

Salarizarea in interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei careia ii este subordonat in legatura cu determinarea conditiilor concrete de munca.

Modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice — Partea generală, Cartea I,

În Monitorul Oficial nr. 793 din 30 octombrie a.c. a fost publicată Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2014 pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice — Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014.

Colegiul Psihologilor din Romania a adus modificari Standardelor de calitate in serviciile psihologice

Prin Hotararea nr. 3/2014 Colegiul Psihologilor din Romania a adus modificari Standardelor de calitate in serviciile psihologice, Cartea I, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 2/2014.

Colegiul Medicilor Veterinari a adoptat Statutul medicului veterinar

Exercitarea profesiei de medic veterinar este supusa Constitutiei Romaniei, republicata, conventiilor internationale la care Romania este parte, legii, Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Veterinari, Statutului medicului veterinar si Codului de deontologie medicala veterinara.

Au fost aprobate Standardele de evaluare — ANEVAR obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare

„Standardele de evaluare — ANEVAR” includ integral Standardele internationale de evaluare IVS (International Valuation Standards) in vigoare.

Noi standardele de evaluare – ANEVAR

În Monitorul Oficial nr. 275 din 15 aprilie a.c. a fost publicată Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 3/2014 privind aprobarea „Standardelor de evaluare — ANEVAR” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

Interpretarea notiunii „partid politic care are membri in Parlamentul European”

Prin partid politic care are membri in Parlamentul European se intelege acel partid politic care are cel putin un membru in Parlamentul European la data comunicarii de catre Autoritatea Electorala Permanenta a listei partidelor politice si a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au membri in Parlamentul European.

Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2014 a membrilor Camerei Consultantilor Fiscali

Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2014, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Conferintei nationale a Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007.

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 pentru consultanții fiscali

În Monitorul Oficial nr. 179 din 13 martie a.c.a fost publicată Hotărârea nr. 3/2014 a Camerei Consultanţilor Fiscali privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014.

A fost aprobat Registrul public al auditorilor financiari din Romania

Se aproba Registrul public al auditorilor financiari din Romania, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.