Sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate

Raportarile contabile semestriale ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare se vor depune la A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in cel mult doua luni de la inchiderea perioadei de raportare.