Camera Auditorilor Financiari a adoptat Codul etic al profesionistilor contabili editia 2013

Se adopta Manualul Codul etic al profesionistilor contabili, editia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internationale de etica pentru contabili (IESBA) al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC), aplicabil de catre auditorii financiari din Romania, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Pregatirea pentru alegerile europene din 2014

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata cu emiterea unui punct de vedere la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor in vederea exercitarii controlului parlamentar in temeiul Tratatului de la Lisabona.

Asigurarea pe termen scurt a riscului de neplata la extern

In Monitorul Oficial nr. 241 din 26 aprilie 2013 a fost publicata Hotararea nr. 53/2013 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscuri temporar nonpiata (NI-ASR-07-IV/0)“.