Curtea de Justitie a UE – Cauza C‑503/09– Securitatea sociala a lucratorilor migranti

Securitate sociala – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolele 4, 10 si 10a – Prestatie de incapacitate pe termen scurt pentru tineri cu handicap – Prestatie de boala sau prestatie de invaliditate – Conditii de resedinta, de prezenta la momentul depunerii cererii si de prezenta anterioara – Cetatenia Uniunii – Proportionalitate Alte informaţii relevante:
  1. Curtea Europeana de Justitie – Cauza C-537/09 – Securitatea sociala a lucratorilor migranti
  2. Curtea de Justitie a UE – Cauza – 184/10– Libertate de stabilire
  3. Curtea Europeana de Justitie – Cauza C‑375/09 – Concurenta