Zoom IN: Impreviziunea în contractele încheiate între consumatori și comercianți

Crochiul impreviziunii a dobândit noi contururi sub penelul judecătorului constituțional și continuă să se definitiveze sub tușa hotărârilor Curții de Justitie a Uniunii Europene. Relația specială a impreviziunii cu clauzele abuzive, statica și dinamica binomului ,,impreviziune – clauze abuzive,, precum și exercitarea puterii de intervenție a instanțelor de judecată asupra arhitecturii contractelor de credit dintre consumatori și comercianți pe motiv de impreviziune constituie principale repere ale incursiunii noastre.

Curierul Judiciar nr. 1/2018

Numărul 1 al Curierului Judiciar conține articole care tratează, printre altele: moneda BITCOIN, timp de lucru/timp de odihnă, munca suplimentară, impreviziunea, clauze de echilibrare convențională, demolarea unor construcții, practica judiciară, protecția datelor cu caracter personal, condițiile arestării preventive și infracțiunea de abuz în serviciu.

Buna-credinta in materia impreviziunii. Aplicabilitate in materia rezolutiunii contractelor de intretinere

La data de 2 aprilie 1996, intretinatorii parati P.S. si S.C. au incheiat un Contract de intretinere cu intretinutii S.M. si S.P. prin care s-au instrainat mai multe bunuri imobile in schimbul intretinerii.

Curtea de Casatie italiana, Sectia a III-a civila. Hotararea din 19 octombrie 2006. Impreviziune. Conditii. Onerozitate excesiva

Remediul contractual pentru onerozitate excesiva, utilizabil negresit in contractele cu executare continua, presupune existenta a doua, necesare, conditii: pe de o parte, intervenirea unui dezechilibru intre prestatii, neprevazut in actul in care este stipulat contractul, si, pe de alta parte, justificarea excesivei onerozitati survenita din evenimente extraordinare si imprevizibile, care nu intra in domeniul normal al aleatoriului contractual.

momentan, nu exista.

Impreviziunea conform Noului Cod civil

In cazul impreviziunii, instanta intervine in contract, in anumite situatii si cu anumite conditii. Textul art. 1271 consacra regula si exceptia in domeniul executarii contractului atunci cand imprejurarile pe care partile le-au luat in considerare la incheierea contractului s-au modificat intr-o masura importanta si contractul a dobandit valenta de sarcina excesiva pentru una dintre parti.

  1. Vezi ce conditii trebuie sa indeplineasca contractul conform Noului Cod civil
  2. Impreviziunea in Noul Cod civil
  3. Scrisoarea de garantie conform Noului Cod civil
  4. Cesiunea de creanta conform Noului Cod civil

Impreviziunea in Noul Cod civil

Noul Cod civil (Legea 287/2009) a intrat in vigoare, potrivit Legii 71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, de la 1 octombrie, iar efectele aplicarii acestuia vor fi deosebit de complexe, existand atat modificari si completari aduse legislatiei deja existente, cat si institutii fundamental noi. Va prezentam prevederile Noului Cod civil in materia impreviziunii.

Impreviziunea conform Noului Cod civil

In cazul impreviziunii, instanta intervine in contract, in anumite situatii si cu anumite conditii.

Textul art. 1271 din Noul Cod civil consacra regula si exceptia in domeniul executarii contractului atunci cand imprejurarile pe care partile le-au luat in considerare la incheierea contractului s-au modificat intr-o masura importanta si contractul a dobandit valenta de sarcina excesiva pentru una dintre parti.

In primul alineat al art. 1271 este enuntata regula conform careia chiar si atunci cand pentru una dintre parti obligatia a devenit mai oneroasa decat parea sa fie la data incheierii contractului, debitorul trebuie sa isi execute obligatia conform clauzelor contractului. Exceptia de la aceasta regula este reglementata in cel de-al doilea alineat.

Daca in contract s-a prevazut o clauza de renegociere sau daca executarea a devenit excesiv de oneroasa pentru una dintre parti, din cauza unei schimbari a imprejurarilor pe care le-au luat in considerare partile la incheierea contractului, exista posibilitatea interventiei instantei in contract.

Ceea ce poate prilejui o asemenea interventie nu este orice schimbare a imprejurarilor, ci numai daca schimbarea are urmatoarele calitati, sunt reglementate cele doua etape ale demersului:

a) elementul care provoaca un caracter excesiv al sarcinii debitorului nu exista la data incheierii contractului, ci a aparut dupa acest moment;

b) pentru parti nu era posibila in mod rezonabil anvizajarea schimbarii;

c) partea pusa in dificultate nu este obligata, prin natura contractului sa suporte riscul producerii evenimentului perturbator.

 Pentru mai multe detalii a se vedea Ion Turcu, Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligatii (art. 1164-1649)

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Legile de punere în aplicare a Noului Cod civil şi a Noului Cod penal
  2. Ministerul Justiţiei a iniţiat măsurile pentru aplicarea noului Cod civil
  3. Prima reuniune a Grupului de lucru interinstitutional pentru implementarea Noului Cod Civil