Inregistrarea in scopuri de TVA, obligatorie atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice, la achizitii intracomunitare de peste 10.000 euro/an

Cu caracter general, obligatia de inregistrare in scopuri de TVA revine agentilor economici ce realizeaza o cifra de afaceri anuala superioara plafonului de 88.500 euro, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 310 alin. 1 coroborat cu art. 316 alin. 1 din Noul Cod fiscal (Legea nr. 227/2015).

De la acest regim, exista o multitudine de exceptii, in prezentarea de fata propunandu-ne sa o analizam pe cea privitoare la obligativitatea inregistrarii in scopuri de TVA nu numai a persoanelor juridice, ci si a persoanelor fizice, ce achizitioneaza in decursul unui an calendaristic bunuri si servicii intracomunicare ce exced plafonului de 10.000 euro anual. Din aceasta categorie mentionam achizitia de autovehicule second hand ce depasesc acest nivel, din alta tara membra UE. Ne adresam in primul rand persoanelor fizice, pentru care informarea aceasta speram sa prezinte interes, deoarece agentii economici analizeaza in mod curent legislatia fiscala, spre deosebire de persoanele fizice care nu se lovesc in mod obisnuit de chestiuni fiscale deosebite ale activitatii lor cotidiene. Astfel, daca o asemenea persoana decide sa achizitioneze din alta tara membra UE una sau mai multe autovehicule, iar valoarea totala a tranzactiilor depaseste suma de 10.000 euro/an, ar trebui ca, la negocierea pretului cu vanzatorul extern, sa prevada si TVA-ul de 19%, pe care va fi obligat sa il achite in Romania. Plafonul de 10.000 euro se calculeaza la echivalentul in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii Romaniei la UE, respectiv 3,4 lei/Euro.

Sediul materiei consta in dispozitiile art. 268 alin. 4 lit b), art. 317 alin. 1, lit. a si art. 317 alin. 2 din Codul fiscal:
– Art. 268 alin. 4 lit. b): „(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: (…)
b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin normele metodologice.”
– Art. 317 alin. 1, lit. a) „Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b)-d) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;”
– Art. 317 alin (2) „Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 316, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) sau art. 3151 alin. (10).”

Foarte important de remarcat este faptul ca acest regim derogatoriu de achizitie intracomunitara (plafon 10.000 euro / an) nu se aplica si la achizitiile de autovehicule noi, conform art. 276 alin. 2 Codul fiscal.

Prevederile mai sus citate implementeaza in dreptul intern dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului, de stabilire a masurilor de aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adaugata.

Totodata mentionam ca, potrivit dispozitiilor art. 2 din Regulamentului nr. 282/2011/CE, nu reprezinta achizitii intracomunitare:
– transferul unui mijloc de transport nou de catre o persoana neimpozabila cu ocazia unei schimbari de resedinta;
– inapoierea unui mijloc de transport nou de catre o persoana neimpozabila, catre statul membru din care acesta i-a fost livrat initial.

De asemenea, precizam ca inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza prin inregistrarea la ANAF – Administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contribuabilul respectiv, a „Declaratiei de inregistrare in scopuri de TVA/ declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii, precum si pentru agricultorii care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri” (formularul 091). Luarea in evidenta, ca si platitor TVA, se considera a fi efectuata de la momentul depunerii declaratiei mai sus mentionate.

Avocat Madalina Ionescu – Avestis International SRL

Proiect de lege privind modificarea Codul Fiscal

Microîntreprinderile care în primele două luni ale acestui an nu au depășit un plafon al cifrei de afaceri de 220.000 de lei vor fi obligate să ceară înregistrarea în scopuri de TVA doar dacă acest indicator va depăși 300.000 de lei până la 31 decembrie 2017.

The post Proiect de lege privind modificarea Codul Fiscal appeared first on Infolegal.ro.

Ordinul ANAF privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul oficial din data de 17 august 2016, a fost publicat ordinul președintelui ANAF privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA. Actul normativ continuă seria reglementărilor în domeniul TVA și aprobă criteriile privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, atrag atenția consultanții de la Bența Consult.

The post Ordinul ANAF privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial appeared first on Infolegal.ro.

MFP a abrogat Ordinul privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în 22 noiembrie 2011 se abrogă.

The post MFP a abrogat Ordinul privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA appeared first on Infolegal.ro.

MFP a abrogat Ordinul privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în 22 noiembrie 2011 se abrogă.

The post MFP a abrogat Ordinul privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA appeared first on Infolegal.ro.

Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA

Pentru persoanele impozabile care indeplinesc conditia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, datorita faptului ca asociatii/administratorii au fapte inscrise in cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifica in Registrul comertului electronic (RECOM) daca asociatii/administratorii detin aceasta calitate la data aplicarii procedurii.

MFP a aprobat continutul formularului privind declaratia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA

Prin Ordinul nr. 1768/2012 a fost aprobat continutul precum si instructiunile de completare ale formularului 096 privind declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

  1. MFP a aprobat continutul Ghidului privind sistemul TVA la incasare
  2. A fost aprobat modelul si continutul formularului privind aplicarea sistemului TVA la incasare
  3. ANAF ar putea modifica modelul si continutul unor formulare privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA
  4. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA