Aprobarea formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

In M. Of. nr. 99 din 7 februarie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.

10 vizite

Modificarea Instructiunilor de completare a formularului 012

In M. Of. nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 3853/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”.

13 vizite

Instructiunile privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”

In M. Of. nr. 801 din 18 decembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si ministrul delegat pentru buget nr. 2005/2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 1.801/1995.

13 vizite

Modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

In M. Of. nr. 646 din 21 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1711/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004.

3 vizite

Instructiunile de completare a formularului 100 ar putea fi modificate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat un proiect de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Modificarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

In Monitorul Oficial nr. 152/21.03.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice nr. 354/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1870/2004.

Modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

In M. Of. nr. 152 din 21 martie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 354/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004.

MFP a aprobat continutul formularului privind declaratia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA

Prin Ordinul nr. 1768/2012 a fost aprobat continutul precum si instructiunile de completare ale formularului 096 privind declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

  1. MFP a aprobat continutul Ghidului privind sistemul TVA la incasare
  2. A fost aprobat modelul si continutul formularului privind aplicarea sistemului TVA la incasare
  3. ANAF ar putea modifica modelul si continutul unor formulare privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA
  4. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Cum trebuie completat formularul privind decontul de TVA

Prin Ordinul nr. 1790/2012 a fost aprobat continutul formularului 300 necesar a fi completat in cazul depunerii declaratiei privind decontul de taxa pe valoare adaugata, precum si instructiunile de completare ale acestuia.

  1. Cum trebuie completat formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata“
  2. A fost modificat Formularul 300
  3. Ce contine formularul 300, aprobat de ANAF
  4. Noul formularul privind decontul de TVA – Formularul 300