Curierul Judiciar nr. 3/2015

Numărul 3 al Curierului Judiciar conţine articole care tratează, printre altele: noile Coduri fiscale, practică neunitară privind modificarea salariului de bază minim brut pe ţară, fiducia, garanţiile ascendente, intabularea dreptului de proprietate, ridicarea vehiculelor staţioate neregulamentar, tragerea la răspunderea penală, sporul salarial pentru titlul ştiinţific de doctor.

Curierul Judiciar nr. 3/2015

Numărul 3 al Curierului Judiciar conţine articole care tratează, printre altele: noile Coduri fiscale, practică neunitară privind modificarea salariului de bază minim brut pe ţară, fiducia, garanţiile ascendente, intabularea dreptului de proprietate, ridicarea vehiculelor staţioate neregulamentar, tragerea la răspunderea penală, sporul salarial pentru titlul ştiinţific de doctor.

Proiect de ordonanta privind schemele de plati directe in agricultura in perioada 2015-2020

Ca sa poata beneficia de acordarea de plati directe, fermierii trebuie sa fie inscrisi in Registrul unic de identificare, administrat de APIA, sa depuna cerere unica de plata in termen si sa isi intabuleze proprietatea.

Constructiile executate fara autorizatie de construire nu pot fi intabulate in cartea funciara

In Monitorul Oficial nr. 246 din 29 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative. La articolul 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din […]

Inscrierea in cartea funciara

Pentru a constitui act apt pentru intabulare inscrisul ce consfinteste actul juridic (privit ca negotium) nu trebuie sa contina descrierea imobilelor inscrise in cartea funciara, ci imobilele care urmeaza sa fie inscrise sau transcrise trebuie individualizate doar prin numar de carte funciara si numar cadastral sau topografic, dupa caz.

  1. Inscrierea in cartea funciara se va putea face gratis
  2. Inscrierea in cartea funciara se va putea face fara intocmirea unei noi documentatii cadastrale
  3. Ce tipuri de inscrieri se pot face in cartea funciara
  4. Inscrierea ipotecii in cartea funciara

Contestarea incheierii de intabulare

Pentru a constitui act apt pentru intabulare inscrisul ce consfinteste actul juridic (privit ca negotium) nu trebuie sa contina descrierea imobilelor inscrise in cartea funciara, ci imobilele care urmeaza sa fie inscrise sau transcrise trebuie individualizate doar prin numar de carte funciara si numar cadastral sau topografic, dupa caz.

  1. Ce tipuri de inscrieri se pot face in cartea funciara
  2. Ce trebuie sa verifici cand cumperi o proprietate
  3. Inscrierea ipotecii in cartea funciara
  4. Incheierea de respingere in cartea funciara