Care sunt alterantivele la contractul individual de munca

Alternativele la contractul individual de munca au beneficiat de corectii prin care legiuitorul a intentionat sa le faca mai neatractive (cresterea contributiilor, modificarea declaratiilor, texte legale care trimit la alte, care trimit si ele la altele – uneori patru sau cinci trimiteri etc.).

Care sunt alterantivele la contractul individual de munca

Alternativele la contractul individual de munca au beneficiat de corectii prin care legiuitorul a intentionat sa le faca mai neatractive (cresterea contributiilor, modificarea declaratiilor, texte legale care trimit la alte, care trimit si ele la altele – uneori patru sau cinci trimiteri etc.).

Ce stim despre regimul juridic al intreprinderii familiale

Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.