Cesiunea de creanta ca modalitate de garantare a creditelor

Normele metodologice nr. 1/2000 ale B.N.R. arata ca acele credite garantate cu cecuri remise spre incasare sunt garantate cu insasi creantele respective, care sunt cesionate bancii, in acest sens intocmindu-se un contract de cesiune de creanta sub semnatura privata, care va fi inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.