Lansare de carte. Lucrarea „Președintele României și administrația publică centrală” se lansează pe 17 decembrie 2018

Editura C.H. Beck are plăcerea de a vă invita să participaţi, în data de 17 decembrie 2018, ora 11:00, la lansarea lucrării „Președintele României și administrația publică centrală”, realizată de Iulian Nedelcu, Paul-Iulian Nedelcu si Roxana-Maria Bugică. Evenimentul va avea loc la Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, în sala de conferințe de la etajul 4.

Presedintele Romaniei si administratia publica centralaLucrarea „Președintele României și administrația publică centrală” tratează atât dintr-o perspectivă istorică și evolutivă unele dintre cele mai importante instituții reglementate în Constituție, analizează în detaliu atribuțiile, responsabilitățile, dar și modul de funcționare al acestora, punând în același timp accentul pe noutate din prisma ultimelor decizii ale Curții Constituționale publicate, dar și a noilor reglementări europene. Tratând un subiect extrem de important în contextul politico-administrativ actual, cartea reprezintă un studiu necesar atât studenților facultăților de drept, dar și personalului autorităților și instituțiilor publice, ridicând și răspunzând în același timp la numeroase întrebari ce au fost puse în practica judiciară și nu numai.

Ca și element de noutate, lucrarea „Președintele României și administrația publică centrală” se axează în principal pe analiza ultimelor decizii publicate de către Curtea Constituțională ce au efecte în această materie, dar și evidențierea în dreptul european a raporturilor dintre Președintele României și administrația publică centrală.

Raportul dintre constrângerea administrativă și executarea silită – analiză comparativă

Articolul semnat de Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu și Avocat dr. Paul-Iulian Nedelcu va fi susținut în cadrul Conferinței Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”, Axa II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică, din 25 octombrie 2018 și va fi publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.