Atributele aferente dreptului de nuda proprietate

Nuda proprietate dobandita prin contractul incheiat, nu-i confera paratei (pe toata durata fiintarii dreptului de uzufruct constituit in favoarea reclamantului) un drept locativ propriu cu privire la imobilul in discutie, iar imbunatatirile aduse acestuia nu-i schimba natura juridica de bun propriu al celuilalt sot, deoarece constituie bun comun doar sporul de valoare.