Lansare de carte – „Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a”, sâmbătă, 9 noiembrie 2019

Editura C.H. Beck are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în data de 9 noiembrie 2019, ora 13:00, la lansarea lucrării „Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a” coordonată de Dan Oancea. Evenimentul va avea loc la Hotelul Intercontinental din București, sala Opera (etaj 1).

Ediția a 2-a a Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat cuprinde analize valoroase ale articolelor recent modificate din Legea nr. 51/1995 (modificări aduse prin Legea nr. 46/2019 și Legea nr. 142/2019), precum și ale Statutului profesiei. Analiza are în vedere și prevederile Codului deontologic al avocaților din Uniunea Europeană prin care este stabilit rolul social al avocatului al cărui mandat este nu numai de a pune în aplicare în mod fidel legea, ci și de a veghea la respectul Statului de drept și a intereselor celor ale căror drepturi și libertăți le apără.

Comentariul este un util instrument pus la dispoziția celor care îmbrățișează această generoasă profesie, necesar nu doar pentru susținerea examenului de admitere și de definitivare în profesie, ci și ca un mijloc de asigurare a perfecționării profesionale.

Colectivul de autori este coordonat de prof.univ.dr. Dan Oancea, membru al consiliului U.N.B.R., și este format din reputați membri ai Barourilor din toată țara.

 • Traian Cornel Briciu,avocat Baroul București, profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității din București
 • Mihăiță Bubatu,avocat Baroul Olt, formator I.N.P.P.A.
 • Petruț Ciobanu,avocat Baroul București, conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității din București
 • Cristina Gheorghe, avocat Baroul Brașov, formator I.N.P.P.A.
 • Gabriel Cornel Grigore, avocat Baroul Constanța, lector universitar la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța
 • Ștefan Naubauer, avocat Baroul București,lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București, formator I.N.P.P.A.
 • Dan Sergiu Oprea, avocat Baroul Brașov, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „George Barițiu” din Brașov, formator I.N.P.P.A.
 • Sorin Dumitru Rusu, avocat Baroul Suceava
 • Mircea Pop, avocat Baroul Cluj, formator I.N.P.P.A.
 • Ion Turculeanu, avocat Baroul Dolj

 

Lansarea lucrării „Nulitatea în dreptul muncii. Privire comparativă cu nulitatea din dreptul civil”, autor: Mădălina Ani Iordache

Editura C.H. Beck are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în data de 10 mai 2019, ora 15:00, la lansarea lucrării „Nulitatea în dreptul muncii. Privire comparativă cu nulitatea din dreptul civil” realizată de Av. Dr. Mădălina Ani Iordache. Evenimentul va avea loc la Muzeul de Artă din Tulcea, situat pe strada Grigore Antipa nr. 2 și are pe lista de invitați nume importante precum: Prof. Univ. Alexandru Athanasiu, Prof. Univ. Luminița Dima și Lector Univ. Dr. Ana-Maria Vlăsceanu.

Structurată în 4 Părți și 15 Capitole, cartea „Nulitatea în dreptul muncii. Privire comparativă cu nulitatea din dreptul civil” pune în antiteză dreptul muncii cu dreptul civil în privința instituției nulității. Pornind de la delimitarea dreptului muncii față de dreptul civil, lucrarea realizează o incursiune în materia nulității celor două ramuri de drept, prezentând în același timp numeroase similitudini dar și diferențe dintre dreptul civil și dreptul muncii, atât de ordin teoretic, cât și de ordin practic.
Cartea cuprinde un set de idei noi și valoroase în demersul configurării conținutului nulității în raporturile juridice de muncă și a cărei lectură de către specialiștii în drept le va oferi acestora un bun prilej de ameliorare a abordărilor în materie.

Spre deosebire de alte lucrări dedicate acestui subiect și în care este prezentată doar abordarea exclusiv analitică privind conținutul și efectele nulității referitoare la actele juridice de dreptul muncii și de drept civil, lucrarea de față propune un unghi de vedere diferit în sensul fundamentării analizei comparative urmând filonul „genetic” al ramurilor de drept în care nulitatea operează.

Lansarea lucrării “Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.”, autor: Avocat Cristian Duţescu

DESPRE EVENIMENT

Evenimentul va debuta cu deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București, eveniment prilejuit de lansarea cărții “Legea privind emitenții de instrumentefinanciare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole”, scrisă de Avocat Cristian Duțescu și va continua cu o conferință de prezentări și dezbateri pe teme de actualitate pentru societățile listate și profesioniștii din piața de capital.

Companiile listate, prezente la eveniment, vor putea adresa întrebări invitaților din Paneluri așa încât să-și lămurească cele mai arzătoare probleme.

Discutăm despre  cadrul legal aplicabil abuzului de piață, cuprinzând componentele sale constitutive: utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, diseminarea neautorizată a informațiilor privilegiate și manipularea pieței de capital, noi metode de manipulare, posibile datorită tranzacționării algoritmice de înaltă frecvență.

AGENDA DRAFT

9:00 – 9:50 Înregistrarea participanților

10.00 Deschiderea sedinței de tranzacționare: Invitat: Avocat Cristian Duțescu, Duțescu & Asociații cu ocazia lansării propriei cărții: “Legea privind emitenții de instrumente financiareși operațiuni de piață. Comentariu pe articole”

10.10- 11.10 Prezentarea temelor principale abordate în carte

 • Cristian Duțescu, Duțescu & Asociații

Invitați:

 • Lucian Anghel, Președinte Bursei de Valori București
 • Univ. Prof. Dr. Gheorghe Gheorghiu, Președinte PERGAM
 • Gabriel Grădinescu – Vicepreşedinte Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare ASF
 • Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București
 • Cristian Hostiuc, Director Editorial Ziarul Financiar

11.10 -11.30 Pauză

11.30 – 12.45 Discuții privind teme de actualitate din activitatea societăților comerciale

 • Notificările privind atingerea unor praguri de deținere. Obligații privind identificarea acționarilor
 • Conflictele de interese ce vizează emitenții ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare
 • Gestionarea deținerilor izvorâte din programul de privatizare în masă. Problema Secțiunii 1 a Depozitarului Central
 • Limita dintre licit și ilicit în materia gestionării informațiilor privilegiate
 • Impactul unor declarații publice ce vizează anumite domenii asupra pieței instrumentelor financiare ale emitenților din domeniile respective.

Invitați:

 • Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București
 • Ciprian Copariu, Director Direcţia Emitenţi, ASF
 • Cristian Duțescu, Duțescu & Asociații
 • Dan Paul, Presedinte Asociatia Brokerilor
 • Silvia Buicanescu, Director General Depozitarul Central
 • Valeria Nistor, Head of Legal Romania, Franklin Templeton Investment Management
 • Alexandra Borislavschi, Director al Direcției Guvernanță Corporativă & M&A, Electrica

ACCES EVENIMENT

Gratuit, pe baza de invitatie. Puteti solicita invitatii la office@concordcom.ro

Avantajele Participării

 • Aflați noutăți legate de perspectivele funcționării piețelor de capital
 • Puteți adresa întrebări specialiștilor prezenți
 • Aveți oportunitatea de a interacționa cu ceilalți participanți

Participanţii la eveniment pot achiziţiona cartea în ziua lansării, cu o reducere de 20% din preţul de copertă

Lansare de carte. Lucrarea „Președintele României și administrația publică centrală” se lansează pe 17 decembrie 2018

Editura C.H. Beck are plăcerea de a vă invita să participaţi, în data de 17 decembrie 2018, ora 11:00, la lansarea lucrării „Președintele României și administrația publică centrală”, realizată de Iulian Nedelcu, Paul-Iulian Nedelcu si Roxana-Maria Bugică. Evenimentul va avea loc la Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, în sala de conferințe de la etajul 4.

Presedintele Romaniei si administratia publica centralaLucrarea „Președintele României și administrația publică centrală” tratează atât dintr-o perspectivă istorică și evolutivă unele dintre cele mai importante instituții reglementate în Constituție, analizează în detaliu atribuțiile, responsabilitățile, dar și modul de funcționare al acestora, punând în același timp accentul pe noutate din prisma ultimelor decizii ale Curții Constituționale publicate, dar și a noilor reglementări europene. Tratând un subiect extrem de important în contextul politico-administrativ actual, cartea reprezintă un studiu necesar atât studenților facultăților de drept, dar și personalului autorităților și instituțiilor publice, ridicând și răspunzând în același timp la numeroase întrebari ce au fost puse în practica judiciară și nu numai.

Ca și element de noutate, lucrarea „Președintele României și administrația publică centrală” se axează în principal pe analiza ultimelor decizii publicate de către Curtea Constituțională ce au efecte în această materie, dar și evidențierea în dreptul european a raporturilor dintre Președintele României și administrația publică centrală.

Editura C.H. Beck, prezentă la Ziua Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” cu două lansări de carte

Manifestarea științifică, prilejuită de aniversarea Zilei Universității Creştine ”Dimitrie Cantemir”, a inclus lansarea a două lucrări publicate la Editura C.H. Beck în 2017.

Vineri, 9 februarie 2018, cu ocazia aniversării Universității Creştine ”Dimitrie Cantemir” s-au desfășurat o serie de activități științifice, adresate studenților, absolvenților și personalului instituției de învățământ. Programul acestei manifestări a inclus și secțiunea Lansări de carte, cu prezentarea a două titluri publicate anul trecut la Editura C.H. Beck: ”Constituţia României. Comentarii şi explicaţii” și ”Drept financiar-fiscal. Legislația Uniunii Europene”.

”Constituţia României. Comentarii şi explicaţii”

Coordonatori:  Prof.univ.dr. Cristian Ionescu, Prof.univ.dr. Corina Adriana Dumitrescu

Prin esenţa sa, ca şi prin funcţia sa socială, Constituţia are o valoare şi importanţă juridică supremă faţă de orice altă normă de drept. Supremaţia Constituţiei este o construcţie teoretică întemeiată pe logica formală a aşezării normelor juridice într-o ordine ierarhică, în funcţie de criterii raţionale, şi pe principiul suveranităţii naţionale, potrivit căruia poporul este îndreptăţit să pretindă Guvernantului ca acesta să-i respecte voinţa suverană exprimată în principiile şi dispoziţiile constituţionale.

”Drept financiar-fiscal. Legislația Uniunii Europene”

Autori: Prof.univ.dr. Dan Drosu Șaguna, Lect.univ.dr. Daniela Iuliana Radu, Conf.univ.dr. Marius Eugen Radu

Lucrarea analizează în materie financiar-fiscală acquis-ul Uniunii Europene – ansamblul de drepturi și obligații asumate de statele membre ale Uniunii Europene, norme juridice ce reglementează activitatea instituțiilor UE, acțiunile și politicile unionale.

Actualitatea cercetării domeniului legislativ financiar-fiscal al Uniunii Europene este confirmată de faptul că țările membre sunt în curs de elaborare a unui sistem comun de taxare a tranzacțiilor financiare, ca modalitate de a garanta că sectorul financiar contribuie în mod echitabil la costurile recesiunii pe care, în mare parte, a și provocat-o.

Lansarea cărții Fiducia și Trust-ul (Video)

Joi, 9 martie 2017, în Sala Constantin Stoicescu din incinta Palatului Facultății de Drept a Universității București, a avut loc lansarea cărţii „Fiducia și Trust-ul”, publicată la Editura C.H. Beck Bucureşti, având ca autor pe domnul Daniel MOREANU, doctor în drept, avocat în Baroul București.

Invitații speciali ai evenimentului au fost doi dintre cei mai apreciați profesori de drept, profesor universitar doctor și, de asemenea, decan al Facultății de Drept, Flavius-Antoniu BAIAS care a început sesiunea de prezentări a lucrării „Fiducia și Trust-ul”.
Evenimentul a debutat cu prezentarea cărţii de către domnul profesor universitar care a adresat cuvinte de laudă autorului Daniel MOREANU, subliniind faptul că acesta a fost extrem de inspirat în ceea ce privește tema lucrării dat fiind faptul că este prima lucrare din doctrina românească ce analizează instituția fiduciei.

Acesta a apreciat foarte bine faptul că fiducia reprezintă unul dintre instrumentele uzitate la nivel internaţional şi care lipsea în legislaţia românească, ca de altfel unul dintre cele mai importante elemente de noutate introduse prin Codul civil de la intrarea sa în vigoare.

Ulterior, a preluat cuvântul profesorul universitar doctor Valeriu STOICA care a punctat, de asemenea, cu precădere, ideea de noutate în dreptul civil:

Existența unei lucrări care să încerce să pună în evidență numeroasele avantaje pe care această instituție juridică inovatoare, căreia i-au fost alocate însă numai 19 articole, le poate aduce în practica circuitului civil general, prin crearea unor structuri juridice moderne care să țină pasul cu realitățile actuale reprezintă, fără îndoială, o necesitate.

Domnul prof. univ. dr. av. Valeriu STOICA care a fost îndrumătorul autorului în redactarea tezei de doctorat ce a stat la baza lucrării publicate, observând minuțiozitatea și complexitatea cercetării, l-a încurajat pe autor, sau doctorand, cum amintea cu haz din când în când, să cuprindă și să dezvolte informațiile într-o carte, o asemenea cercetare fiind necesară pentru doctrina juridică românească, având în vedere lipsa unor lucrari temeinic scrise pe un subiect foarte important.
Trimiterile către etapa doctorală, în care totul a început, nu au fost rare, cei doi profesori povestind cu drag despre încurajările de a lansa cartea, aduse doctorandului ale cărui muncă și temeinicie le-au observat încă de pe atunci.

În continuarea discuțiilor, a făcut câteva mențiuni Redactorul-șef al editurii C.H. Beck, Andreea Alexe, care a vorbit bazându-se pe experiența avută din spatele formării cărții. Fiind un eveniment editorial cu așa de mare încărcătură, mai ales pentru lumea juriștilor, redactorul-șef a punctat importanța pe care o are redactarea unei asemenea lucrări mulțumind autorului pentru inițiativă și pentru felul frumos în care au dus la bun sfârșit acest proiect.

În final, cuvântul i-a revenit domnului Daniel MOREANU care a trasat parcursul și motivele care l-au determinat să întocmească această lucrare. A vorbit și dânsul despre perioada doctoratului și despre susținerea primită din partea celor doi profesori prezenți, precum și despre necesitatea clarificării aspectelor în ceea ce privește instituția juridică a fiduciei și a trust-ului. Au fost menționate atuurile cărţii, evidenţiind cu preponderenţă analiza de drept comparat ce a stat la baza lucrării.

Tiparul a fost oferit de Editura C.H. Beck, care a pus cerneala pe hartie și a acordat, împreună cu autorul, multe ore de muncă în pregătirea versiunii de tipar, pentru ca produsul să ajungă în forma finală. Vorbitorii au prezentat, pe scurt, aspecte actuale privitoare la fiducie și echivalentul de drept anglo-saxon al acesteia, și anume trust-ul, precum și la oportunitatea publicării unei astfel de analize, cartea abordând un subiect care constituie prima și singura astfel de lucrare în dreptul românesc.
Atmosfera colegială, povestirile entuziaste și dezbaterile pe tema fiduciei și a trust-ului au fost purtate mai departe și după finalul prezentării, care s-a încheiat cu discuții deschise între participanți și autor.


Lansarea cărții CONTENCIOSUL ACTELOR ADMINISTRATIVE ASIMILATE (Video)

Vineri, 3 martie 2017, în Sala mică din incinta Palatului Administrativ din Târgu Mureş, a avut loc lansarea cărţii „Contenciosul actelor administrative asimilate”, publicată la prestigioasa Editură C.H. Beck din Bucureşti, având ca autor pe d-na Emilia Lucia Cătană, conferenţiar universitar dr. la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş – Facultatea de Drept, avocat în Baroul Mureş.

Contenciosul actelor aqdministrativeInvitatul special al evenimentului a fost d-na Verginia Vedinaş, profesor universitar dr. la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, membru al Curţii de Conturi a României, vicepreşedinte al prestigioasei publicaţii Revista de Drept Public, preşedinte a Institutului de Ştiinţe administrative „Paul Negulescu”.

De asemenea, la eveniment au participat activ reprezentanţi de seamă ai mediului academic, ai administraţiei publice şi ai profesiilor liberale din judeţul Mureş, între care menţionăm pe dl. dr. Lucian Goga – Prefectul Judeţului Mureş, dl. Péter Ferenc – Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, dl. Nagy Zsigmond – Subprefectul Judeţului Mureş, dl. Ovidiu Dancu şi dl. Alexandru Cîmpean – vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Mureş, prof. univ. dr. Mircea Simionescu – Rector al Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Călin Enăchescu – Rector al Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, av. Nicolae Galdea – Decanul Baroului Mureş, prof. univ. dr. Tatiana Dănescu – Prorector al Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, conf.univ.dr. Doina David – Prorector al Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, profesor univ.dr. Brînduşa Gorea – Decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, lector univ. dr. Raul-Felix Hodoş – Departamentul de Drept şi Administraţie Publică al Facultăţii de ştiinţe economice, juridice şi administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, d-na Zoiţa Milăşan, notar public şi fost judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi fiscal, dl. Vasile Pop – Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş, dl. Iulian Badea – Preşedintele Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din Judeţul Mureş, d-na Gina Nemeş – directorul Direcţiei juridice din aparatul propriu al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, dl. Dănuţ Ştefănescu – director al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Mureş, d-na Nadia Bîndilă – şef serviciu Juridic şi Contencios administrativ în aparatul propriu al Primarului Municipiului Târgu Mureş, dl. Constantin Lucreţiu Citirigă – consilier juridic în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş, funcţionari publici, primari şi secretari ai unităţilor administrativ-teritoriale, ş.a.

Evenimentul a debutat cu prezentarea cărţii de către d-na profesor universitar dr. Verginia Vedinaş, care a adresat în primul rând cuvinte apreciative la adresa autoarei, conferenţiar univ. dr. Emilia Lucia Cătană, arătând că această carte reprezintă încununarea unei activităţi asidue de-a lungul celor patru ani de studii doctorale în cadrul Şcolii doctorale de Drept a Universităţii din Bucureşti, doctorat finalizat de autoare sub atenta coordonare a d-nei profesor Verginia Vedinaş.

Stimata d-nă profesor Verginia Vedinaş a îndemnat participanţii să studieze cartea ca fiind un reper pentru cercetătorii dreptului administrativ şi pentru practicieni, având în vedere că prin această carte se analizează pentru prima dată cu caracter monografic contenciosul actelor administrative asimilate (refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal, contractele administrative).

În al doilea rând, d-na profesor Verginia Vedinaş a evidenţiat elementele de noutate prezentate de autoare din perspectiva mutaţiilor legislative apărute în materia contractelor administrative, cu privire la noul pachet legislativ în materia achiziţiilor publice şi concesiunilor, pe care autoarea le-a analizat cu minuţiozitatea şi profunzimea cercetătorului autentic, aducând reale contribuţii doctrinare şi soluţii legislative de îmbunătăţire a cadrului normativ în materie.

În continuare, au luat cuvântul oficialităţile judeţului Mureş, atât cele de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, cât şi ale Consiliului Judeţean Mureş, reprezentanţii Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş şi a Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, decanul Baroului Mureş şi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş (în cadrul căreia funcţionează Comisia de arbitraj intern şi internaţional ce poate soluţiona litigiile privitoare la achiziţiile publice, dacă există o prevedere contractuală expresă), d-na Zoiţa Milăşan ca fost magistrat de carieră cu specializare în soluţionarea litigiilor de contencios administrativ, preşedintele Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din Judeţul Mureş, funcţionari publici de conducere, primari. Toţi vorbitorii au semnalat importanţa apariţiei acestei cărţi pentru mediul academic şi pentru practicienii dreptului administrativ: autorităţi publice, funcţionari publici cu atribuţii în domeniul juridic, avocaţi şi magistraţi specializaţi în soluţionarea litigiilor de contencios administrativ.

Finalul evenimentului a aparţinut autoarei, conferenţiar univ. dr. Emilia Lucia Cătană, care a detaliat în formă sintetică atuurile cărţii, evidenţiind cu preponderenţă legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa instanţelor de contencios administrativ ca repere fundamentale ale analizei instituţiei juridice a contenciosului administrativ, cu privire specială asupra actelor, faptelor şi contractelor administrative asimilate prin lege actelor administrative.

D-na Emilia Lucia Cătană a mulţumit tuturor celor prezenţi, exprimându-şi convingerea că aprecierile pozitive la adresa cărţii sunt de manieră a suscita interesul doctrinei şi tuturor specialiştilor în drept pentru aprofundarea acestei instituţii juridice cu reale implicaţii practice, demers pe care domnia-sa îşi asumă angajamentul să îl continue în cercetările sale viitoare, dar şi în activitatea întreprinsă ca practician şi organizator de evenimente în materia unei tipologii importante a contractelor administrative, cu privire la contractele de achiziţie publică.

Nu în ultimul rând, mulţumiri speciale au fost adresate Editurii C.H. Beck din Bucureşti, care s-a implicat activ în lansarea acestui eveniment, publicarea acestei cărţi, precum şi a altor lucrări fundamentale de drept meritând pe deplin evidenţierea acesteia ca fiind una dintre cele mai prestigioase şi serioase edituri de carte juridică din ţara noastră.

Lucrarea poate fi comandată de AICI

Lansarea lucrarii Dimensiunea criminologica a criminalitatii din cyberspatiu

Dimensiunea criminologica a criminalitatii din cyberspatiu

Editura C.H. Beck vă invită să participaţi la evenimentul de lansare a lucrării Dimensiunea criminologica a criminalitatii din cyberspatiu sub semnătura Lect. Univ. Dr. Adrian-Cristian Moise, vineri 23 octombrie 2015, ora 13.30.

Evenimentul va avea loc în Aula Magna Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, în cadrul Conferinţei “Camera Preliminară” organizată de Baroul Dolj în colaborare cu Uniunea Națională a Barourilor din România şi Centrul Teritorial Craiova al I.N.P.P.A.

Lucrarea Dimensiunea criminologica a criminalitatii din cyberspatiu propune lansarea unei dezbateri cât mai largi asupra analizei criminologice a criminalităţii din cyberspaţiu pentru a contribui la îmbunătăţirea abordării interdisciplinare a problemei, din punctul de vedere al criminologiei, dreptului penal, criminalisticii, sociologiei şi al psihologiei.

Lansare de carte Editura C.H. Beck • Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala

Vineri, 05 decembrie 2014, ora 19:30, are loc prezentarea şi lansarea lucrării “Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală. Interceptarea comunicaţiilor • Garanţii • Valoare probantă” – Editura C.H. Beck • autor Sandra Grădinaru, evenimentul urmând sa aibă loc în Sala Chopin, Complex Palas Iaşi.

Dezbatere pe tema “Rolul activ al judecatorului, dreptul la un proces echitabil si refuzul efectuarii unei trimiteri preliminare”

Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (ARDAE), Centrul de Drept Constitutional si Institutii Politice (CDCIP) al Universitatii din Bucuresti, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice din cadrul Academiei Romane organizeaza, in seria „IADUER” dezbaterea “Rolul activ al judecatorului, dreptul la un proces echitabil si refuzul efectuarii unei trimiteri preliminare”.