Editura C.H. Beck • Lansare volum Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala

Vineri, 05 decembrie 2015, ora 19:30, are loc prezentarea şi lansarea lucrării “Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală. Interceptarea comunicaţiilor • Garanţii • Valoare probantă” – Editura C.H. Beck • autor Sandra Grădinaru, evenimentul urmând sa aibă loc în Sala Chopin, Complex Palas Iaşi.

4 vizite

Editura C.H. Beck • Lansare volum Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala

Vineri, 05 decembrie 2014, ora 19:30, are loc prezentarea şi lansarea lucrării „Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală. Interceptarea comunicaţiilor • Garanţii • Valoare probantă” – Editura C.H. Beck • autor Sandra Grădinaru, evenimentul urmând sa aibă loc în Sala Chopin, Complex Palas Iaşi.

În cadrul evenimentului vor prezenta cartea:
Mona Pivniceru – judecător, prof. dr.
Gheorghiţă Mateuţ – avocat, profesor dr.
Valerian Cioclei – avocat, prof. dr.
Mihail Udroiu – judecător, dr.
Ioan Gârbuleţ – judecător, inspector judiciar
Bogdan Gabor – procuror
Augustin Fuerea – prof. dr.
Aurora Liiceanu – psiholog

Despre „Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală. Interceptarea comunicaţiilor • Garanţii • Valoare probantă

Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala

Lucrarea prezintă o analiză aprofundată a normelor procesual penale privind efectuarea supravegherii tehnice şi utilizarea datelor rezultate din aceste activităţi, în baza reglementărilor din noul Cod de procedură penală, dar şi a cadrului european şi internaţional în materie.

Este abordată una dintre problemele literaturii de specialitate atât pentru mediul judiciar propriu-zis, cât şi în domeniul expertizelor criminalistice, rezultând un ghid util celor implicaţi în procesul de înfăptuire a justiţiei.

 

 

Din cuprins
• 6 capitole care acoperă toată problematica interceptărilor şi înregistrărilor audio şi video din perspectiva noului Cod de procedură penală
• aspecte de control jurisdicţional asupra autenticităţii şi veridicităţii înregistrărilor în dreptul naţional şi în legislaţia altor state
• analiza cazurilor şi condiţiilor pentru efectuarea supravegherii tehnice: procedura de autorizare, procedura de efectuare, emiterea mandatului, punere în practică, remedii şi sancţiuni
• certificarea datelor rezultate din activităţile de supraveghere tehnică
• valoarea probatorie a datelor obţinute
• admisibilitatea/inadmisibilitatea interceptărilor
• forme de cooperare internaţională
• garanţii în materia interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor şi comunicaţiilor

Puncte forte
• temă de interes având o abordare originală, cu o structură bine conturată
• analiza conceptelor este completată de un bogat suport bibliografic
• observaţii pertinente asupra elementelor de noutate legislativă care oferă un cadru coerent pentru legalitatea administrării probelor
• cuprinde referiri atât la legislaţia noastră, cât şi la cea internaţională care trebuie puse în acord cu exigenţele ce derivă din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi a Declaraţiei Drepturilor Omului
• propuneri de lege ferenda care oferă o altă perspectivă din partea unui practician al dreptului penal
• bogat examen jurisprudenţial naţional, dar şi la nivelul CEDO