Ministerul Justiției propune modificări majore privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de lege care modifică Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc, proiectul fiind elaborat pe baza propunerilor UNEJ. Proiectul se înscrie în demersul de modernizare a statutului profesiilor juridice, a cărui necesitate a rezultat din practica activităţii executorilor judecătorești ce a evidențiat o serie de disfuncţionalităţi.

Republicare. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

In M. Of. nr. 738 din 20 octombrie 2011 a fost republicata Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Din cuprins: *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 151/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in […]

Articole din aceeasi categorie:

  1. Modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
  2. Completarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2011
  3. 22 de executori judecatoresti au depus juramantul

Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite

In M. Of. nr. 510 din 19 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

    “(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti va infiinta si va administra, in termen de cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite, ce va functiona ca un sistem informatic prin intermediul caruia toti executorii judecatoresti vor efectua publicitatea la nivel national a vanzarii bunurilor mobile cu valoare mai mare de 2.000 de lei si a bunurilor imobile aflate in procedura de executare silita. Prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va fi stabilita procedura de implementare a sistemului si de raportare a datelor.”

    2. La articolul 44, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

    “g) omisiunea de a efectua publicitatea vanzarii prin Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite, conform prevederilor art. 34 alin. (2).”

 

Articole din aceeasi categorie:

  1. Pana la data de 1 septembrie 2011, nu sunt supuse executarii silite prin poprire sumele necesare finantarii cheltuielilor de personal prevazute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 23/2004
  2. TVA – Registrul bunurilor de capital
  3. Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2011

Modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

In M. Of. nr. 493 din 11 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 151/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti.

Din cuprins:

    ART. I

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti”

    2. La articolul unic, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ARTICOL UNIC

    Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:”.

    3. La articolul unic, inaintea textului unic al ordonantei se introduc trei noi puncte, cu urmatorul cuprins:

    “- Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 8

    Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia curtii de apel in raza careia se afla judecatoria pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.>>

    – Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 14

    In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta se intinde pe tot cuprinsul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla judecatoria.>>

    – La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 16

    (1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, in circumscriptia unei judecatorii, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15.>>”

    4. La articolul unic, literele b), c) si d) ale alineatului (1) al articolului 37 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma ce depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

    c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma ce depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

    d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma ce depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.”

    5. La articolul unic, dupa textul unic al ordonantei se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:

    “- La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

    <<(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a executat-o de bunavoie. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat sa isi indeplineasca obligatia, a executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.

    (5) Sunt cheltuieli de executare:

    1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite;

    2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;

    3. onorariul avocatului, in faza de executare silita;

    4. onorariul expertului si al interpretului;

    5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita;

    6. cheltuielile de transport;

    7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.>>”

    ART. II

    Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile

Articole din aceeasi categorie:

  1. Modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
  2. Modificarea Codului consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
  3. Modificarea si completarea O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Executorii judecatoresti au noi onorarii maximale

In Monitorul Oficial 493/11.07.2011 a fost publicata Legea 151/2011 privind aprobarea OUG 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, care prevede, printre altele, modificarea sistemului de calcul pentru onorariul maxim care le poate reveni executorilor.

Astfel, conform noului act normativ, pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va procent de pana la 3% din suma ce depaseste 50.000 lei din fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.

Pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma ce depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

Pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma ce depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.

In privinta cheltuielilor ocazionate de efectuarea executarii silite, acestea sunt puse in sarcina debitorului urmarit, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a executat-o de bunavoie. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat sa isi indeplineasca obligatia, a executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.

Sunt incluse in categoria cheltuielilor de executare:

1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite;
2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;
3. onorariul avocatului, in faza de executare silita;
4. onorariul expertului si al interpretului;
5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita;
6. cheltuielile de transport;
7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.

Legea 151/2011 mai cuprinde, de asemenea, si unele dispozitii privind competenta teritoriala a birourilor de executori judecatoresti.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Notarii publici propun scăderea onorariilor la serviciile imobiliare