RIL admis. Contestatii impotriva deciziilor de stabilire a pensiilor si de recalculare

In Monitorul Oficial 51 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia 19 din 10 decembrie 2012 a ICCJ, completul competent sa judece recursul in interesul legii.

RIL admis. Contestatii impotriva deciziilor de stabilire a pensiilor si de recalculare

In Monitorul Oficial 51 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia 19 din 10 decembrie 2012 a ICCJ, completul competent sa judece recursul in interesul legii.

Stagiul complet de cotizare luat in considerare la calcularea pensiei

Daca nu am avea in vedere stagiile de cotizare astfel cum sunt esalonate de anexa nr. 3 din Lege in raport de data depunerii cererii de pensionare, atunci aceasta esalonare ar fi inutila, fara aplicatii in concret.
 1. RIL promovat. Stabilirea stagiului de cotizare pentru recalcularea pensiilor persoanelor nevazatoare
 2. ICCJ a admis patru RIL-uri
 3. Militarii si politistii vor iesi la pensie la 55 de ani
 4. Vârsta de pensionare va fi de 65 de ani, atat la femei cat si la barbati

RIL promovat. Stabilirea stagiului de cotizare pentru recalcularea pensiilor persoanelor nevazatoare

Stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele nevazatoare ale caror drepturi la pensie s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, este cel reglementat de art. 89 din Legea nr. 3/1977.
 1. RIL promovat. Legea 119/2010. Recalcularea pensiilor
 2. RIL promovat. Stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public
 3. RIL admis. Stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public
 4. Recalcularea pensiilor conform noilor Norme

RIL promovat. Stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public

In practica instantelor de judecata s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prin luarea in considerare a formelor de retribuire obtinute in acord global prevazute de Legea nr. 57/1974.

Patru RIL admise in materie civila

ICCJ prin Sectiile Unite a solutionat un numar de 4 recursuri in interesul legii in sedinta din 4 aprilie 2011, pe probleme precum masa succesorala sau stabilirea a varstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare pentru calcularea pensiilor din sistemul public.

Decizia nr. 2 in dosarul nr. 1/2011
ICCJ a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Romaniei si, in consecinta, a stabilit ca, „in situatia actiunilor avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra unei mase succesorale, statul nu are calitate procesuala pasiva decat in ipoteza in care pe seama acestuia s-a emis certificat de vacanta succesorala”.

Decizia nr. 3 in dosarul nr. 2/2011
Recursurile in interesul legii in acest caz au fost formulate de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Galati si de procurorul general al Romaniei, iar Curtea a stabilit: „Ca efect al deciziilor Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale O.U.G. nr. 136/2008, O.U.G. nr. 151/2008 si O.U.G. nr. 1/2009, dispozitiile O.G. nr.15/2008, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru diferenta dintre drepturile salariale cuvenite functiilor didactice potrivit acestui act normativ si drepturile salariale efectiv incasate, cu incepere de la 1 octombrie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2009”.

Decizia nr. 4  in dosarul nr. 3/2011
Instanta Suprema a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Romaniei in sensul ca „Modalitatea de stabilire a varstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual in operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale caror drepturi s-au deschis incepand cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiaza de reducerea varstei de pensionare potrivit legii, se realizeaza prin raportare la dispozitiile Anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sensul ca beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare care se determina in functie de data formularii cererii de pensionare.

Decizia nr. 5 in dosarul nr. 4/2011
Curtea a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Romaniei in sensul ca: „In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 85/2006 coroborate cu dispozitiile art. 312 alin. (2)-(4) C.proc.civ., curtea de apel, investita cu solutionarea recursului declarat impotriva hotararii judecatorului sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei, admitand recursul, va casa hotararea si va trimite cauza judecatorului sindic pentru deschiderea procedurii insolventei.

Dupa redactarea considerentelor si semnarea deciziilor, acestea se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: Infolegal.ro

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. RIL-uri admise octombrie 2009
 2. RIL admis. Decizia ICCJ nr. 8/2010
 3. RIL. Şedinţa I.C.C.J., Secţiile Unite, din 20 septembrie 2010

RIL admis. Stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public

Prin Decizia ICCJ nr. 5/2010, Sectiile Unite s-au pronuntat asupra recursului in interesul legii privind stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prin luarea in considerare a formelor de retribuire obtinute in regim de lucru prelungit, prevazute de art. 2 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1546/1952.

In practica instantelor judecatoresti s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prin luarea in considerare a formelor de retribuire obtinute in regim de lucru prelungit, prevazute de art. 2 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.546/1952.

Astfel, unele instante au considerat ca la stabilirea si recalcularea pensiei nu se pot lua in considerare veniturile obtinute in regim de lucru prelungit, reglementat de Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.546/1952 si, consecutiv, de Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.579/1956, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 191/1963 ori Decretul nr. 175/1973, intrucat aceste sume sunt rezultatul unor forme de retribuire a muncii dupa timp sau in regie.

Intr-o alta orientare jurisprudentiala s-a considerat ca la stabilirea si recalcularea drepturilor de pensie se iau in considerare si veniturile obtinute pentru munca prestata in regim de lucru prelungit, in temeiul art. 1 si 2 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.546/1952, al Hotararii Consiliului de Ministri nr. 2.579/1956 si al Decretului nr. 175/1973, retinandu-se ca pentru aceste sume s-a achitat contributia de asigurari sociale.

Curtea a stabilit ca aceste din urma instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii, hotarand ca, in interpretarea dispozitiilor art. 2 lit. e), art. 78 si art. 164 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale art. 1 si 2 din O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, sumele platite pentru munca prestata de fostii salariati in regim de lucru prelungit, in conditiile art. 1 si 2 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.546/1952 urmandu-se a se avea in vedere la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public.

Decizia I.C.C.J. nr. 5/2010 a fost publicata in M.Of. nr. 223 din 31 martie 2011.

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. H.G. nr. 737/2010 cu privire la recalcularea pensiilor speciale a fost suspendată de Curtea de Apel Bucureşti
 2. RIL. Şedinţa I.C.C.J., Secţiile Unite, din 20 septembrie 2010
 3. Ce presupune “reforma sistemului public de pensii”

Au fost publicate Normele de aplicare a Legii privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011 a fost publicata HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000.

Ce presupune “reforma sistemului public de pensii”

Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, act normativ care abroga prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reforma sistemului public de pensii realizata prin Legea nr. 263/2010 a integrat o serie de masuri menite sa imbunatateasca sustenabilitatea sistemului public de pensii, astfel:

• cresterea varstelor standard de pensionare pentru femei;

• cresterea varstelor de pensionare pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

• integrarea persoanelor apartinand sistemelor neintegrate sistemului public de pensii (cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale), in sistemul unitar de pensii publice;

• reglementarea unei proceduri de stabilire a valorii punctului de pensie, care nu mai este dependent de castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat;

• cresterea numarului de contribuabili la sistemul unitar de pensii publice cu cei care realizeaza venituri din profesii liberale, manageri, asociatii familiale;

• descurajarea numarului de pensionari anticipate partiale, prin inasprirea conditiilor de acces in aceasta categorie de pensie;

• implementarea unor criterii mai stricte in ceea ce priveste accesul la pensia de invaliditate si descurajarea pensionarilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical.

Sistemul public de pensii se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza, principiul obligativitatii, principiul contributivitatii, principiul egalitatii, principiul solidaritatii sociale.

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. Guvernul extinde obligativitatea CAS-ului
 2. Guvernul îşi angajează răspunderea pentru Legea pensiilor
 3. Legea care aproba OUG nr. 94/2010 se afla in procedura promulgarii