Modificarea art. 8 din Legea apararii nationale a Romaniei

In M. Of. nr. 303 din 3 mai 2011 a fost publicata Legea nr. 58/2011 privind modificarea art. 8 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994.

Din cuprins:

    ART. I

    Articolul 8 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    “ART. 8

    Conducerea actiunilor militare la nivel strategic, in caz de agresiune armata, la instituirea starii de asediu, declararea starii de mobilizare sau a starii de razboi se realizeaza prin Centrul national militar de comanda.

    Pe timpul agresiunii si al starilor prevazute la alin. 1, Centrul national militar de comanda se subordoneaza direct Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

    In afara agresiunii si a starilor prevazute la alin. 1, Centrul national militar de comanda functioneaza, ca nucleu, in subordinea Statului Major General.

    Structura organizatorica si atributiile Centrului national militar de comanda pe timpul agresiunii si al starilor prevazute la alin. 1 se stabilesc prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

    La declararea starii de razboi, Centrul national militar de comanda functioneaza la capacitatea operationala completa.

    Pe timpul agresiunii si al starilor prevazute la alin. 1, numirea in functie a comandantului Centrului national militar de comanda se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale.”

    ART. II

    In tot cuprinsul Legii nr. 45/1994, cu modificarile ulterioare, precum si in toate actele normative in vigoare, denumirea “Marele Cartier General” se inlocuieste cu denumirea “Centrul national militar de comanda”.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Constituirea Grupului de lucru sectorial al Ministerului Apararii Nationale pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013
  2. Modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat
  3. Regulamentul BNR si CNVM pentru completarea Regulamentului BNR si CNVM nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii