Aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

În Monitorul Oficial nr. 603 din 13 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1120/1030/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

În Monitorul Oficial nr. 603 din 13 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1120/1030/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

În Monitorul Oficial nr. 603 din 13 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1120/1030/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

În Monitorul Oficial nr. 603 din 13 august a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1120/1030/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 351din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

Autoritatea deliberativa ia act, prin adoptarea unei hotarari, de existenta situatiei de criza financiara, mandateaza ordonatorul principal de credite sa elaboreze un proiect de plan de redresare financiara si analizeaza propunerile strategice preliminare care sa fie cuprinse in planul de redresare financiara elaborat de catre ordonatorul principal de credite.

MFP a aprobat metodologia privind depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice

In Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 71/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012.