Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări

În Monitorul Oficial nr. 9 din ianuarie a.c. a fost publicată Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.