Legea privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii a suferit modificari

In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta.

Legea privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii a suferit modificari

In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta.