Hotărâre prealabilă admisă privind competența administratorului/lichidatorului judiciar

ICCJ a decis că în interpretarea dispoziţiilor art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuţia de a verifica pe fond creanţele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în faţa instanţei specializate.

Codul insolvenței. Comentariu pe articolele Legii nr. 85/2014

Începând din data de 26 martie a.c. lucrarea Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Ediția 5,avându-l autor pe domnul profesor univ. dr. Ion Turcu, este disponibilă în Legalis®.

Aspecte problematice ridicate de reorganizarea judiciara

Legislatia insolventei are ca obiectiv principal asigurarea securitatii circuitului civil prin punerea la dispozitia debitorilor aflati in dificultate a unor mecanisme care sa poata conduce, eventual, la salvarea acestora. Reglementarile legale trebuie, totusi, sa realizeze un echilibru pentru ca aceasta nevoie a debitorului sa poata fi controlata, pentru evitarea abuzurilor.

Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii

Mult-aşteptatul „Cod al insolvenţei”, adoptat iniţial prin ordonanţă de urgenţă şi declarat neconstituţional din cauza adoptării sale sub forma unei ordonanţe de urgenţă, a fost votat de parlament şi publicat în Monitorul Oficial nr. 466/2014 sub denumirea de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă care… nu este un cod în adevăratul sens al cuvântului, întrucât ar fi fost necesară parcurgerea unei proceduri prealabile (adoptarea unor Teze, prin hotărâre a Guvernului). De altfel, proiectul iniţial preconiza nu un cod, şi nici măcar o lege nou, ci reunirea într-un codex a diverselor reglementări în materie, plus o necesară ajustare sau coordonare a textelor care păreau a fi în divergenţă (spre exemplu, în actele normative relative la insolvenţa societăţilor bancare şi a celor de asigurări se vorbea de insolvabilitate în loc de insolvenţă).

Necesitatea lucrării
Legea nr. 85/2014 îşi propune o viziune integratoare, incluzând într-un singur corpus normativ legislaţia generală, aplicabilă tuturor operatorilor economici, legislaţia specială, incidentă instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurare/re-asigurare, reglementarea insolvenţei grupurilor de societăţi, reglementarea insolvenţei transfrontaliere, a mandatului ad-hoc şi concordatul preventiv.

Noul Cod al insolvenţei. Note. Corelaţii. Explicaţii se impune având în vedere trecerea la un „Cod” al insolvenţei ale cărui obiective sunt asigurarea echilibrului intereselor în concurs şi eficientizarea procedurii.  Instrument de lucru pentru toţi practicienii, şi nu numai, oferind informaţii de bază care pot servi drept suport în activitatea judiciară, lucrarea are, de asemenea, natura unui ghid, a unei introduceri pentru specialiştii în alte ramuri de drept.

Din cuprins

 • o analiză sintetică a articolelor din noul „Cod” al insolvenţei
 • corelaţii cu legislaţia anterioară şi cu cea în vigoare
 • analiza noilor dispoziţii procesuale
 • ample referiri jurisprudenţiale
 • punerea în discuţie a omisiunilor sau a neconcordanţelor prevederilor noului „Cod”
 • tabele de corespondenţă
 • index detaliat

Puncte forte

 • insolvenţa analizată din perspectiva practicienilor
 • o abordare integrală a Noului Cod al insolvenţei
 • un instrument de lucru necesar pentru înţelegerea şi aplicarea noului „Cod”
 • soluţii practice în aplicarea noilor prevederi
 • explicarea noilor reglementări
 • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
 • valorificarea doctrinei şi jurisprudenţei anterioare

Despre coordonator
PIPEREA Gheorghe – prim-vicepreşedinte în Consiliul Naţional de Conducere al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, profesor dr. al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, partener fondator al SCA “Piperea & Asociații”.

Despre autori
Petre Piperea – avocat Piperea & Asociaţii
Cătălin Antonache – avocat Piperea & Asociaţii
Alexandru Dimitriu – drd., avocat Piperea & Asociaţii
Mirela Piperea – avocat Piperea & Asociaţii
Irina Sorescu – avocat Piperea & Asociaţii
Alexandru Răţoi – avocat Piperea & Asociaţii

Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii

Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii

Care sunt principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei

Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

În Monitorul Oficial nr. 466 din 25 iunie a fost publicată Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Legea transpune Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 125 din 5 mai 2001 și intră în vigoare la data de 28 iunie 2014.