Lansarea lucrării “Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.”, autor: Avocat Cristian Duţescu

DESPRE EVENIMENT

Evenimentul va debuta cu deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București, eveniment prilejuit de lansarea cărții “Legea privind emitenții de instrumentefinanciare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole”, scrisă de Avocat Cristian Duțescu și va continua cu o conferință de prezentări și dezbateri pe teme de actualitate pentru societățile listate și profesioniștii din piața de capital.

Companiile listate, prezente la eveniment, vor putea adresa întrebări invitaților din Paneluri așa încât să-și lămurească cele mai arzătoare probleme.

Discutăm despre  cadrul legal aplicabil abuzului de piață, cuprinzând componentele sale constitutive: utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, diseminarea neautorizată a informațiilor privilegiate și manipularea pieței de capital, noi metode de manipulare, posibile datorită tranzacționării algoritmice de înaltă frecvență.

AGENDA DRAFT

9:00 – 9:50 Înregistrarea participanților

10.00 Deschiderea sedinței de tranzacționare: Invitat: Avocat Cristian Duțescu, Duțescu & Asociații cu ocazia lansării propriei cărții: “Legea privind emitenții de instrumente financiareși operațiuni de piață. Comentariu pe articole”

10.10- 11.10 Prezentarea temelor principale abordate în carte

 • Cristian Duțescu, Duțescu & Asociații

Invitați:

 • Lucian Anghel, Președinte Bursei de Valori București
 • Univ. Prof. Dr. Gheorghe Gheorghiu, Președinte PERGAM
 • Gabriel Grădinescu – Vicepreşedinte Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare ASF
 • Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București
 • Cristian Hostiuc, Director Editorial Ziarul Financiar

11.10 -11.30 Pauză

11.30 – 12.45 Discuții privind teme de actualitate din activitatea societăților comerciale

 • Notificările privind atingerea unor praguri de deținere. Obligații privind identificarea acționarilor
 • Conflictele de interese ce vizează emitenții ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare
 • Gestionarea deținerilor izvorâte din programul de privatizare în masă. Problema Secțiunii 1 a Depozitarului Central
 • Limita dintre licit și ilicit în materia gestionării informațiilor privilegiate
 • Impactul unor declarații publice ce vizează anumite domenii asupra pieței instrumentelor financiare ale emitenților din domeniile respective.

Invitați:

 • Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București
 • Ciprian Copariu, Director Direcţia Emitenţi, ASF
 • Cristian Duțescu, Duțescu & Asociații
 • Dan Paul, Presedinte Asociatia Brokerilor
 • Silvia Buicanescu, Director General Depozitarul Central
 • Valeria Nistor, Head of Legal Romania, Franklin Templeton Investment Management
 • Alexandra Borislavschi, Director al Direcției Guvernanță Corporativă & M&A, Electrica

ACCES EVENIMENT

Gratuit, pe baza de invitatie. Puteti solicita invitatii la office@concordcom.ro

Avantajele Participării

 • Aflați noutăți legate de perspectivele funcționării piețelor de capital
 • Puteți adresa întrebări specialiștilor prezenți
 • Aveți oportunitatea de a interacționa cu ceilalți participanți

Participanţii la eveniment pot achiziţiona cartea în ziua lansării, cu o reducere de 20% din preţul de copertă