Lansare de carte – „Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a”, sâmbătă, 9 noiembrie 2019

Editura C.H. Beck are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în data de 9 noiembrie 2019, ora 13:00, la lansarea lucrării „Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a” coordonată de Dan Oancea. Evenimentul va avea loc la Hotelul Intercontinental din București, sala Opera (etaj 1).

Ediția a 2-a a Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat cuprinde analize valoroase ale articolelor recent modificate din Legea nr. 51/1995 (modificări aduse prin Legea nr. 46/2019 și Legea nr. 142/2019), precum și ale Statutului profesiei. Analiza are în vedere și prevederile Codului deontologic al avocaților din Uniunea Europeană prin care este stabilit rolul social al avocatului al cărui mandat este nu numai de a pune în aplicare în mod fidel legea, ci și de a veghea la respectul Statului de drept și a intereselor celor ale căror drepturi și libertăți le apără.

Comentariul este un util instrument pus la dispoziția celor care îmbrățișează această generoasă profesie, necesar nu doar pentru susținerea examenului de admitere și de definitivare în profesie, ci și ca un mijloc de asigurare a perfecționării profesionale.

Colectivul de autori este coordonat de prof.univ.dr. Dan Oancea, membru al consiliului U.N.B.R., și este format din reputați membri ai Barourilor din toată țara.

 • Traian Cornel Briciu,avocat Baroul București, profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității din București
 • Mihăiță Bubatu,avocat Baroul Olt, formator I.N.P.P.A.
 • Petruț Ciobanu,avocat Baroul București, conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității din București
 • Cristina Gheorghe, avocat Baroul Brașov, formator I.N.P.P.A.
 • Gabriel Cornel Grigore, avocat Baroul Constanța, lector universitar la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța
 • Ștefan Naubauer, avocat Baroul București,lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București, formator I.N.P.P.A.
 • Dan Sergiu Oprea, avocat Baroul Brașov, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „George Barițiu” din Brașov, formator I.N.P.P.A.
 • Sorin Dumitru Rusu, avocat Baroul Suceava
 • Mircea Pop, avocat Baroul Cluj, formator I.N.P.P.A.
 • Ion Turculeanu, avocat Baroul Dolj

 

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a

Despre lucrare

Ediția a 2-a a Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat cuprinde analize valoroase ale articolelor recent modificate din Legea nr. 51/1995 (modificări aduse prin Legea nr. 46/2019 și Legea nr. 142/2019), precum și ale Statutului profesiei. Analiza are în vedere și prevederile Codului deontologic al avocaților din Uniunea Europeană prin care este stabilit rolul social al avocatului al cărui mandat este nu numai de a pune în aplicare în mod fidel legea, ci și de a veghea la respectul Statului de drept și a intereselor celor ale căror drepturi și libertăți le apără.

Adresabilitate

Comentariul este un util instrument pus la dispoziția celor care îmbrățișează această generoasă profesie, necesar nu doar pentru susținerea examenului de admitere și de definitivare în profesie, ci și ca un mijloc de asigurare a perfecționării profesionale.

Despre autori

Colectivul de autori este coordonat de prof.univ.dr. Dan Oancea, membru al consiliului U.N.B.R., și este format din reputați membri ai Barourilor din toată țara.

Profesia de avocat nu poate fi exercitată decât de persoane care dețin legal titlul profesional de avocat dobândit în cadrul barourilor

ICCJ: Profesia de avocat nu poate fi exercitată decât de persoane care dețin legal titlul profesional de avocat dobândit în cadrul barourilor înființate și organizate prin lege cu procedura prevăzută de lege. Persoanele care exercită acte specifice profesiei de avocat sub titlul de ”avocat” pretins atribuit de asociații înființate de particulari săvârșesc infracțiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat cu consecințele prevăzute de art. 26 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

În dosarul nr. 10/2015 Completul pentru soluționare recursurilor în interesul legii al Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a pronunțat astăzi, 21.09.2015, în sensul că „Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 Cod penal.”

Recursul în interesul legii a fost promovat de Ministerul Public deoarece a existat o practică judiciară neunitară: într-o orientare, instanțele au considerat că persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesională consacrate prin Legea nr.51/1995, republicată, și își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri constituite  din inițiativa unor persoane particulare, săvârșesc infracțiunea prevăzută de art.348 din Codul penal / art.281 din Codul penal anterior, privind exercitarea fără drept a unei profesii, iar alte instanțe au considerat că persoanele mai sus menționate nu pot fi trase la răspundere pentru comiterea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, deoarece nu sunt  întrunite condițiile prevăzute de art.348 din Codul penal (art.281 din Codul penal anterior).

Potrivit hotărârii date de instanța supremă în  soluționarea recursului în interesul legii, exercitarea profesiei de avocat în România se poate face numai de avocații înscriși în entitățile care constituie forme de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, respectiv barourile care fac parte din Uniunea Națională a Barourilor din România, înființată și organizată prin lege.

Însușirea temeiurilor invocate în recursul în interesul legii înlătură orice interpretare care adaugă nepermis sau refuză aplicarea strictă a legii, care nu a permis niciodată înființarea barourilor de către particulari. Hotărârea  pronunțată în soluționarea recursului în interesul legii pune capăt unei practici judiciare neunitare care a adus grave prejudicii intereselor justițiabililor și consumatorilor de servicii juridice, care au fost induși în eroare cu privire la dobândirea și folosirea titlului profesional de avocat în activități care, potrivit legii, sunt rezervate persoanelor care asigură  exercitarea calificată a dreptului constituțional la apărare cu garanțiile pe care legea le conferă celor care au dobândit, potrivit legii, calitatea de avocat.

Corpul profesional al avocaților își exprimă convingerea că vor fi respectate strict reglementările legale care impun tuturor entităților care fac parte din sistemul judiciar obligația de a respecta interpretarea data de Înalta Curte de Casație și Justiție în exercitarea rolului său prevăzut de Constituție de a  asigura interpretarea și aplicarea unitara a legilor, pentru asigurarea securității juridice și judiciare a cetățenilor și pentru proteguirea, potrivit legii, a dobândirii și utilizării titlului profesional de avocat.

Președinte al U.N.B.R.,
Av. dr. Gheorghe Florea

Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole

Despre lucrare
Comentariile şi explicaţiile pe care le veţi regăsi în paginile lucrării reprezintă valoroase analize ale Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi ale Statutului profesiei. Analiza are în vedere şi prevederile Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană prin care este stabilit rolul social al avocatului al cărui mandat este nu numai de a pune în aplicare în mod fidel legea, ci şi de a veghea la respectul Statului de drept şi a intereselor celor ale căror drepturi şi libertăţi le apără.

Adresabilitate
Comentariul este un util instrument pus la dispoziţia celor care îmbrăţişează această generoasă profesie, necesar nu doar pentru susţinerea examenului de admitere şi de definitivare în profesie, ci şi ca un mijloc de asigurare a perfecţionării profesionale.

Element de noutate
Această lucrare aduce ca element de noutate, pe lângă actualizarea textului iniţial cu ultimele modificări ale prevederilor Statutului profesiei de avocat, şi o secţiune dedicată managementului profesiei de avocat.

Din cuprins

 • Condiţiile de înscriere în avocatură
 • Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat
 • Drepturile şi îndatoririle avocatului
 • Organizarea profesiei de avocat: Baroul şi organele sale de conducere, dar şi U.N.B.R. şi organele sale de conducere
 • Condiţiile în care se acordă asistenţa judiciară
 • Răspunderea disciplinară a avocatului

Puncte forte

 • Corelaţii legislative cu prevederile Statutului profesiei de avocat şi cu Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană
 • Colectiv de autori cu experienţa practică în aplicarea prevederilor legislaţiei privind profesia de avocat, implicarea unora dintre aceştia în organele de conducere ale profesiei fiind o dovadă a acestui fapt
 • Trimiteri la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia libertăţii de exercitare a profesiei
 • Analize ample din punct de vedere teoretic şi practic
 • Format academic (145×207 mm), cartonat

Despre autori
Colectivul de autori este coordonat de prof.dr. Dan Oancea, vicepreşedintele U.N.B.R., şi este format din reputaţi membri ai Barourilor din toată ţara.
Traian Briciu, Director executiv I.N.P.P.A, membru Comisia Permanentă U.N.B.R.
Cristina Gheorghe, Decan Baroul Braşov
Nucu Gigi Candet, Decan Baroul Bacău
Mircea Pop, Decan Baroul Cluj
Radu Ştef, Prodecan Barou Maramureş
Petruţ Ciobanu, Avocat, Consilier în cadrul Consiliului Baroului Bucureşti
Sergiu George Bratu, Decan Baroul Giurgiu
Gabriel Grigore, Decan Baroul Constanţa
Mihăiţă Bubatu, Decan Baroul Mehedinţi
Sorin Dumitru Rusu, Decan Baroul Suceava
Dan Sergiu Oprea, membru al Consiliului Baroului Braşov

http://www.beckshop.ro/legea_privind_organizarea_si_exercitarea_profesiei_de_avocat_comentariu_pe_articole-p6533.html

Hotararea Nr. 962/24.05.2014 privind organizarea examenului de primire in profesie-sesiunea septembrie 2014

Conform documentului, in sesiunea septembrie 2014, se modifica modalitatea de examinare a candidatilor la examenul de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Mai exact, examenul va consta intr-o singura proba – un test grila de 100 de intrebari, care vizeaza cinci materii:

 • organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 • drept civil;
 • drept procesual civil;
 • drept penal;
 • drept procesual penal.

Potrivit UNBR, intrebarile din testul grila pot avea unul sau doua raspunsuri corecte, iar pentru fiecare intrebare corect solutionata, se va acorda un punct.

Reglementarile stabilesc ca vor fi declarati admisi candidatii care obtin in total cel putin 70 de puncte, dar care reusesc sa adune si punctajul minim pentru fiecare disciplina de examen, acesta urmand sa fie stabilit in perioada urmatoare.

Inscrierile la examen se fac in primele doua saptamani ale lunii august

Examenul de admitere in profesia de avocat are loc in 15 septembrie si se va desfasura prin Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.

Inscrierile la examenul de admitere in Barou se fac in perioada 1 -18 august. Detalii despre tematica AICI
Noile reglementari privind accesul in profesia de avocat AICI

Modificari in examenul de primire in profesia de avocat: un singur test, grila, corectat de o comisie unica pe tara

Vesti importante pentru aspirantii in avocatura! 
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) a pus la punct examenul de intrare in profesia de avocat, care urmeaza a se desfasura la mijlocul lunii septembrie. Daca inscrierile la examen se vor desfasura ca si pana acum, iar locatia acestuia ramane la centrele de examinare cunoscute, probele in sine au suferit modificari. Astfel, nu va mai exista decat o singura testare, de tip grila, care urmeaza a fi corectata de o singura comisie, la nivel national. “A fost o perioada in care s-a intrat nu usor, ci foarte usor in avocatura. Comisiile nu au fost suficient de corecte“, ne-a explicat decanul vrancean Ioan Ioanovici unul dintre motivele pentru care a fost schimbata modalitatea de examinare.

12803_6533_prd.jpg (1)Examenul ce urmeaza a fi organizat in septembrie a suferit cateva schimbari, in ceea ce priveste modalitatea de verificare a cunostintelor. In cadrul Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, care a avut loc weekendul trecut, s-a discutat asupra acestui subiect. Astfel, viitorii avocati vor sustine un singur test, care va fi corectat de o comisie unica, la nivel national.

Examenul va consta numai in testul de tip grila si va avea loc pe 15 septembrie. O alta noutate este aceea ca lucrarile vor fi corectate de catre o comisie speciala, ca si contestatiile. Va fi o singura comisie la nivel de tara.

Examenul se va desfasura tot ca pana acum, pe centre de examinare, iar in luna august se vor aproba dosarele de inscriere in cadrul fiecarui barou. La Consiliu s-a discutat posibilitatea ca Centrul de Evaluare de la Galati sa preia si judetele Buzau, Tulcea si Constanta, insa momentan ramane aceeasi organizare.

Cred ca examenul se va desfasura mult mai corect in acest mod, pentru ca, in ceea ce priveste testele grila, nu va mai exista posibilitatea interpretarilor, ca in cazul lucrarilor scrise. Si a fost o perioada in care s-a intrat nu usor, ci foarte usor in avocatura. Comisiile nu au fost suficient de corecte. Spre exemplu, este inadmisibil sa intre in avocatura un procent de 45% in urma contestatiilor.

Din acest motiv, in acest moment nu stiu daca 60% dintre avocati sunt bine pregatiti“, a declarat decanul Baroului Vrancea, avocatul Ioan Ioanovici.

Se pare ca aceste schimbari nu sunt singurele care vizeaza avocatii. Discutiile din weekendul trecut au fost legate si de anumite modificari legislative, necesare acestei profesii.

In cadrul Consiliului UNBR au fost facute cateva propuneri de modificari legislative, discutate initial la Congres. Acum acestea s-au analizat si vor fi trimise la Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General.

Este vorba despre mai multe propuneri. Am discutat despre articolul 200 din codul de procedura civila, respectiv regularizarea cererii de chemare in judecata si bineinteles si despre modificarea Legii 51/1995. Anumite articole trebuie sa fie mai bine conturate, pentru a nu mai exista interpretari, inclusiv la Curtea Constitutionala“, a declarat decanul Baroului Vrancea.
sursa: avocatura.com