Radu și Asociații SPRL I EY Law – O nouă hotărâre de referință a ICCJ în ceea ce privește societățile de leasing

Echipa de avocați a Radu și Asociații SPRL I EY Law a obținut pentru Mercedes-Benz Leasing IFN SA o soluție care va schimba practica ANAF de a reîncadra contractele de leasing ca operațiuni de livrare de bunuri.

The post Radu și Asociații SPRL I EY Law – O nouă hotărâre de referință a ICCJ în ceea ce privește societățile de leasing appeared first on Infolegal.ro.

Regimul fiscal al bunurilor de mica valoare acordate gratuit

Bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA.

Incadrarea fiscala a tranzactiilor realizate in magazinele online din Romania

Pe langa legea comertului electronic si alte reglementari specifice, cei care vand online si care atrag clienti nu numai din Romania, dar si din alte tari UE, trebuie sa tina cont de regimul TVA pentru aceste vanzari.

„Fiscalitate – TVA – A sasea directiva 77/388/CEE – Articolele 5 si 6 – Calificarea unei activitati comerciale drept «livrare de bunuri» sau drept «prestare de servicii» – Furnizarea de preparate culinare sau de alimente care pot fi consumate imediat la standuri sau langa vehicule de fast food – Furnizarea de pop corn si de chipsuri «tortilla» («nachos») intr un cinematograf in vederea consumului imediat – Furnizor de servicii de catering la domiciliu – Anexa H punctul 1 – Interpretarea termenului «alimente»” HOTARAREA CURTII (Camera a treia) 10 martie 2011

In cauzele conexate C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 si C‑502/09, avand ca obiect cereri de pronuntare a unor hotarari preliminare formulate in temeiul articolului 267 TFUE de Bundesfinanzhof (Germania), prin deciziile din 15 octombrie si din 27 octombrie 2009, primite de Curte la 3 decembrie 2009, in procedurile Finanzamt Burgdorf (C‑497/09) impotriva Manfred Bog, CinemaxX Entertainment GmbH & [...]
  1. „A sasea directiva TVA – Articolul 17 alineatul (3) litera (a) – Deductibilitatea si rambursarea TVA ului achitat in amonte – Prestarea de servicii de telecomunicatii – Furnizarea de servicii in beneficiul unui client stabilit in alt stat membru – Articolul 9 alineatul (2) litera (e) – Stabilirea locului prestarii serviciului”
  2. „Libertatea de stabilire – Libera circulatie a capitalurilor – Legislatie fiscala – Impozit pe profit – Dobanzi platite de o filiala drept remuneratie pentru fondurile imprumutate de societatea mama stabilita intr un alt stat membru – Recalificare a dobanzilor drept dividende impozabile – Lipsa recalificarii in cazul dobanzilor platite unei societati rezidente” HOTARAREA CURTII (Camera a patra) 17 ianuarie 2008
  3. „A sasea directiva TVA – Articolul 6 alineatul (2) – Prestari de servicii cu titlu gratuit efectuate de persoana impozabila in alte scopuri decat pentru desfasurarea activitatii economice – Drept de deducere a TVA ului – Articolul 17 alineatul (6) al doilea paragraf – Posibilitatea statelor membre de a mentine cazurile de nedeductibilitate prevazute de legislatia lor nationala la intrarea in vigoare a Celei de a sasea directive”