Legea 76/2012 – Alte acte care se vor modifica la 1 septembrie 2012

Odata cu modificarile aduse Legii 134/2010, Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civila, modifica si un numar insemnat de alte acte normative. Acestea vor deveni aplicabile incepand cu data de 1 SEPTEMBRIE 2012.
  1. Legea partidelor politice (14/2003) – de la 1 septembrie, cu modificari
  2. Legea contenciosului administrativ 554/2004 – de la 1 septembrie cu modificari aduse de Legea 76/2012
  3. Noul Cod Civil – modificari in incetarea destinatiei folosintei comune – Legea 60/2012

Legea administratiei publice locale (Legea 215/2001) – modificari

Prin Legea 13/2012 , publicata in M. Of. 48/2012, se modifica Legea 215/2001 a administratiei publice locale. Articole modificate: Art. 56, Art. 71. Alte informaţii relevante:
  1. Legea 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale a fost modificataPublicata in M. Of. 444/2011 Legea 129/2011 modifica Art 97...
  2. Legea 350/2001 – amenajarea teritoriului si urbanism – modificariPublicata in M. Of. 503/2011, Legea 162/2011 completeaza ANEXA 2...
  3. Legea Concurentei (L 21/1996) – cautiunea platita conform Codului de Procedura FiscalaArt. 471 din Legea Concurentei Nr. 21/1996 a fost modificat...