Proceduri speciale – procedura ordonantei de plata conform NCPC

Pe langa procedura contencioasa „clasica“, legiuitorul a instituit si o seama de proceduri speciale mai simple (adiacente), care sa degreveze instanta, in special judecatoriile, de procedura contencioasa de drept comun, aceasta avand un caracter mai complex.

Aplicarea principiului in dubio pro reo

Principiul in dubio pro reo nu este operant, deoarece aparentul dubiu creat de depozitiile inconsecvente ale martorilor este spulberat de ansamblul probelor administrate in cele doua faze ale procesului penal, de justa coroborare si interpretare a acestora dar si de argumente de ordin logic.

  1. Sedinta publica in cazul inculpatilor minori
  2. Partea civila in procesul penal

Cum se intocmeste o cerere de chemare in judecata

Orice persoana care pretinde recunoasterea unui drept trebuie sa se adreseze instantei de judecata. Astfel, este necesar ca persoana interesata sa depuna o cerere de chemare in judecata la instanta competenta sa judece pricina.

  1. Ce informatii trebuie sa contina cererea de chemare in judecata
  2. Traian Basescu a dat in judecata Trustul Catavencu-Realitatea si pe ziaristul Cristian Oprea