Legea privind reforma în domeniul sănătăţii a suferit modificări

Fondurile pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, şi din venituri proprii.

The post Legea privind reforma în domeniul sănătăţii a suferit modificări appeared first on Infolegal.ro.

Imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara

In M.Of. nr. 166 din 10 martie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2015 pentru imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor prevazute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.

No visits yet

Reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

sumele reprezentand garantiile care se recupereaza in anii urmatori celui in care au fost constituite de catre Ministerul Apararii Nationale pentru contracte de inchiriere privind spatiile de locuit reprezentand locuinte de serviciu pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate se vireaza in conturi de disponibil deschise pe numele institutiilor respective.

Stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii

Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care sunt persoane juridice romane, precum si reprezentantii legali ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate contributiile trimestriale.

Guvernul a aprobat acordarea de subventii personalului didactic din invatamantul de stat

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in anul scolar/universitar 2014—2015 se poate acorda o subventie sub forma de suma forfetara personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat si universitar de stat, incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau determinata pentru dezvoltare profesionala.

Stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale – O.U.G. nr. 52/2014

În Monitorul Oficial nr. 654 din 4 septembrie a.c. a fost publicată Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale.

Reglementarea unor masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor

Ordonatorii de credite cu atributii in sectorul transporturilor din bugetul carora se asigura finantarea contractelor de executie lucrari si/sau supervizare necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, conform memorandumurilor de finantare, au obligatia sa ia toate masurile legale pe care le considera necesare pentru a asigura finantarea cu prioritate a proiectelor.